Uenighed

Eks. Arb. Klub 17 Januar 2014 Klubben har anmodet SAS om 2 såkaldte opklarende møder. Man anmoder om ”Opklarende møder” hvis man mener at der opstået en uenighed, som i første omgang kræver en lokal forhandling, dernæst en forhandling, hvor Dansk Industri og 3 F deltager, hvis der heller ikke kan opnås enighed der, videreføres […]

For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Klub 8 Jan 2014 Mange kollegaer er enten blevet trukket eller er blevet varslet at de skal trækkes i løn pga. af de i 2012, fejlagtigt har fået for meget udbetalt i løn. For de fleste af kollegaer, drejer det sig om beløb på under 2500 kr,- Klubben har d.d. indgået flg. aftale […]

Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Jan. 2014 Klubben arbejder i øjeblikket på forskellige fronter, for at få hævet endnu flere 75% kollegaer til 100% samt 42% kollegaer til 75%, hen over vinter/ forår. Det var meget glædeligt at det i December lykkedes at os at få opnormeret 9 deltidskollegaer midlertidig til fuld tid på bla. fast […]

Jul/ nytårs hilsen

 Eks.Arb.Klub 18 dec.2013 Klubbestyrelsen ønsker dig og din familie en god jul og et fantastisk nytår. Hvert år de sidste 6 år har vi skrevet at det har været et hårdt år og at der venter nye udfordringer, det har været sandhed og det kommer med garanti også til at gælde næste år. Vi siger […]

Medarbejder rep.SGH

Eks. Arb. Klub 16 dec. 2014 Medarbejder repræsentant i SGH A/S DK. bestyrelse Valget til medarbejder repræsentant forgår i øjeblikket og indtil den 8 Januar 2014, som et valg på nettet, du har modtaget en mail, hvor man elektronisk stemmer. Hvis du ikke har modtaget mailen eller fået den slettet, kan du rekrivere en ny hos […]

Valg resultatet

Eks.Arb.Klub. 13 dec.2013 Stemmeudvalget meddeler : Resultat af afstemningen som bestyrelses medlemmer i Ekspeditions Arbejdernes Klub : Stemmerne fordelte sig : Bo Larsen  388   Claes Hansen 312                      Michael ( Pyrus ) Marstrand 511 Michael Wilson 307 Paw Karslund 324 655 havde afgivet sin stemme. […]

Valg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 10 dec. 2013 Den elektroniske afstemning er startet. Klubben anbefaler at der stemmes på flg. : Vores egen tillidsmand Bo Nielsen 3F Tony Bûgel HK Poul-Erik Frem Rasmussen Metal   VIGTIGT ! VIGTIGT !. NÅR MAN ELEKTRONISK ER INDE PÅ STEMMESEDDEL ER DET VIGTIGT AT DER SÆTTES 3 “FLUEBEN” INDEN DER TRYKKES […]

For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Eks. 10dec. 2013 Kollegaer som i løbet af året, enten allerede er blevet trukket eller har fået en mail omhandlende at de trækkes i løn, p.g.a. for meget udbetalt løn / overtidstillæg m.m. bedes komme på klubkontoret med en lønseddel eller den mail, hvor firmaet varsler et træk. ( evt videresend mailen til […]

Nyvalg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013 Bo Nielsen 29 år i SAS Tillidsmand Ekspeditions Arbejdernes Klub 2005 -nu Faglig tillidsvalgt i Eks. Arb. Klub 2008 – nu Tillidsmand 2011- nu Medarbejder repræsentant suppleant i SAS 2014 Medarbejder repræsentant i SAS Ønsker at repræsenterer samtlige personalegrupper i SGH nyoprettede selskab SGH DK. Kollegaernes repræsentation i selskabets […]

ID billet rettigheder

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013 Vedr. ID rettigheder SAS har angiveligt adspurgt samtlige flyselskaber, om Swissports delvise køb af SGH DK har konsekvenser for SAS medarbejdernes ID billet rettigheder. Vi har informationer om, at 16 flyselskaber har taget forbehold mod aftalen omkring gensidige ID billet rettigheder. Ved adskillige møder i bl.a. SU og HSU, […]

VALG og VIN

Eks. Arb. Klub 2 december 2013 VALG OG VIN slutter den 13 december kl. 12.00 Stemmeudvalget er på klubkontoret alle hverdage 11-13 ( Onsdage 11-16 ) Vin udleveres kun i dette tidsrum  

Opnormering af deltid

Eks. Arb. Klub 29 Nov. 9 deltids kollegaer kan nu midlertidig ( vinteren over ) opnormeres til 100% på fast aften. (SAS sender mail ud om dette om kort tid, hvorefter man søger, på normal vis) Udover det, er der fundet 8 kollegaer på 42%, der opnormeres til 75%, på ABC skift, fast aften, ligeledes vinteren over. […]

Stemmeudvalg

Eks. Arb. Klub. 21 Nov. Stemmeudvalget er alle hverdage på klubkontoret fra 11-13 ( onsdage 11-16 ) Ud over det er de på klubkontoret C35, Tirsdag den 26 Nov. kl 23.30 – 01.30 og igen Onsdag den 4 december kl. 23.30 – 01.30. Stemmeudvalget er hos TEC Stamholmen 29 november. Der er 5 kandidater til de […]

Rate eller Alderspension

Eks. Arb. Klub 20 Nov. Kapitalpensionen stoppede 1 Jan. 2013, Beløbet på ca. 1915 Kr,- pr.md. betales stadigvæk af  SAS, men hvis man ikke har oprettet en ny konto, f.eks. ratepension / alderpension , flyder pengene rundt i ingemansland og kan ikke tilfalde den enkelte. Ca. 100 kollegaer har nu modtaget et brev fra lønningskontoret, […]

Valg til bestyrelsen

Eks. Arb. Klub 15 november Valget til de 3 bestyrelses pladser i Eks. Arb. bestyrelse er i gang. I samme tidsrum udleveres den traditionelle julegave fra klubben. Stemmeudvalget vil være tilstede på klubkontoret alle hverdage 11.00 -13.00 ( onsdage 11.00 -16.00 ) Stemmeudvalget vil besøge natholdet og TEC i valg perioden. Der er 5 kandidater […]

2 ekstra strenge på aftenholdet

Eks. Arb. Klub 13 Nov. 2013 I gennem længere tid har klubbens tal for belastninger vist at aftenskiftet ligger omkring 20% højere i belastningen i forhold til dagskiftet. Dette er påpeget til ledelsen ved mange lejligheder, det er derfor glædeligt at firmaet nu har lovet at der tilføres to ekstra stenge på aftenskiftet. Disse 2 strenge […]

Retfærdig fordeling på dagen

Eks. Arb. Klub 13 nov. 2013 Som tidligere nævnt er der nedsat en gruppe der har til opgave at fremkomme med et holdbart setup, for at kollegaerne kommer til at opleve en retfærdig fordeling af belastningerne på dagen. Gruppen består af en gruppe kollegaer, samt repræsentanter for ledelsen, når man her 3 måneder efter starten […]

Valg og Julevin

Eks. Arb. Klub 11 Nov. 2013 Valget til 3 bestyrelses medlemmer i Eks. Arb. Klub, starter Mandag den 18 november kl. 11.00 og slutter den 9 december kl. 13.00. Stemmeudvalget sidder på klubkontoret alle hverdage i tidsrummet 11.00 – 13.00 – onsdage 11.00 – 16.00, natholdet bliver besøgt af stemmeudvalget. I samme tidsrum udleveres klubben´s […]

General Forsamling

Eks.Arb.Klub 5 November 2013 Beslutnings referat af GF 5 November 2013 Det fulde referat ligger til gennemsyn på Klubkontoret om kort tid TR / Formand Bo Nielsen genvalgt Bestyrelsesmedlem i KR-R Helge Henriksen genvalgt Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer : Der blev 5 opstillede til de 3 pladser : Nuværende bestyrelsesmedlem Bo Larsen Nuværende bestyrelsesmedlem Michael ( […]

3F’ere på vej mod Gambia

  Pass it Forward / Bilkaravane til Afrika / Støt afrikanske børn med fodboldudstyr  Vi er nogle stykker, der for egen regning og i vore ”egen tid” tager til Afrika med 5,5 tons indsamlet sportsudstyr til børn i Gambia. Faktisk er det et mega stort projekt, og vi er 32 mænd og 4 kvinder der […]

Uddannelses dage

Eks. Arb. Klub 28 Oktober Henrik Jespersen er på klubkontoret Tirsdag 9.00 – 13.00 og igen Onsdag 9.00 – 15.00, for at informere og hjælpe kollegaer, som ønsker Uddannelse / Merit.  

Kapitalpension

Eks. Arb. Klub 28 Okt. Den 1 Jan. 2013 ændrede regeringen betingelserne for kapitalpensionen, som betød at kapitalpensionen fremadrettet ikke eksisterer mere. Allerede indbetalte penge på KP, kunne godt blive stående. Fremtidige indbetalinger fra firmaet, skulle indsættes på en alders eller ratepension, omkring 100 kollegaer i KR, har endnu ikke besluttet om de vil oprette en […]

Opnormering på aftenskiftet

Eks. Arb. Klub 24 Oktober Aftenvagten har i lang tid været ramt af høj belastning, idag den 24 Oktober blev det aftalt at opnormere aftenholdet med 4 mand ( 2 Strenge ). Indtil videre bliver den ekstra bemanding dækket ind af mertid hos deltidskollegaerne, normeringen bliver på sigt fundet ved at der løftes et antal […]

Rampsnake / Kommunikation

Eks. Arb. Klub 24 Oktober Vi modtagere dagligt klager fra kollegaerne om at RampSnake ikke virker optimalt og oftest virker de slet ikke på de høje flytyper. Vi har også kollegaer der er rigtig glade for RampSnake og som har fundet ud af at bruge den så de bliver aflastet. Nedenfor er en delvis opgørelse […]

General forsamling

Ekspeditions Arbejdernes Klub Ordinær generalforsamling Tirsdag 5 November 2013 kl. 16.15 3F Kastrup Saltværksvej 68 2770 Kastrup  Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab 4. Kontingent 5. Orientering fra miljøassistenten 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt  Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med […]

Demokrati og Fællesskab

  3F Avisen: LEDER ved Henrik Bay-Clausen Demokrati og fællesskab Undskyld mit „franske”: Men jeg havde fanden mig ikke troet, jeg igen skulle skrive om SAS/Swissport her på bladets lederplads. Ved forelæggelse af kvartalsregnskabet i begyndelsen af september, kom SAS med den tredje eller fjerde begrundelse for frasalg af SGH.Nu hedder det sig: Outsourcing af […]

Udlicitering af groundhandling udsat

Artikel af  Journalist Ole Wugge Christensen Udlicitering af groundhandling udsat: Flyoperatører ånder (måske) lettede op Nyt aktieselskab under SAS skal fremover vil stå for groundhandling i Københavns Lufthavn. Bo Nielsen og Jørgen Westerberg fra Ekspeditionsarbejderne Klub mener, at det stopper SAS’ planer om udlicitering af arbejdet i mindst et år. Bo Nielsen og Jørgen Westerberg, […]

Strejke i Spanien

Så sent som i lørdags indledte 900 ansatte under Swissport strejke i tre lufthavne i Spanien uden varsel om ophør – blandt andet fordi Swissport skulle have tvunget ansatte til overarbejde. Utilfredsheden med Swissport er dermed udtalt i flere lande. Endnu mangler handlen mellem SAS og Swissport dog falde på plads herhjemme. Derfor vil SAS […]

SAS-salg kan skabe konflikt i Kastrup

Af Frederik Høj Rühne, frrh@berlingske.dk 11. august 2013, 22:30 3F holder vågent øje med forhandlinger, der vil sende en del af SAS Ground Handling til bagagegiganten Swissport, og bebuder arbejdsnedlæggelse, hvis der pilles ved medlemmers løn eller arbejdsvilkår. SAS’ frasalg I marts underskrev SAS og Swissport en hensigtserklæring om et salg af SAS Ground Handling […]

Belastning og retfærdig fordeling på dagen

Det er ingen hemmelighed at vi meget tit bringer problemstillingen omkring belastningen samt fordeling på dagen op med vores ledelse. Ledelsen erkender, (som vi opfatter det), at de aktuelle belastnings tal ikke altid er i overenstemmelse med virkeligheden, idet der ikke tages hensyn til et stadig stigende antal håndbag – maskinbyt – bagudpegnig – indgående […]