Byttevagtsaftale

LOKALAFTALE

mellem

SAS Ground Handling Denmark A/S

og

3F Ekspeditionsarbejderne

 

 

SGH-KR01 – 2021

Vedrørende: Byttevagtsordning

 

  1. Formål/baggrund

Aftalen beskriver retningslinjerne, der er gældende for et vagtbytte mellem  medarbejdere.

Denne aftale er indgået mellem SAS Ground Handling Denmark A/S og Ekspeditionsarbejdernes Klub.

  1. Gyldighedsområde

Aftalen er gældende for alle medarbejdere under Ekspeditionsarbejdernes Klubs forhandlingsområde.

  1. Aftalens ordlyd

Medarbejdere kan kun bytte/købe/sælge med en medarbejder med samme kvalifikationer, herunder kundekvalifikationer.

Der kan søges om at bytte/købe/sælge med en kollega uden samme kvalifikationer, men her kan ledelsen give afslag.

Udover byt med en medarbejder med samme kvalifikationer, kan hver medarbejder maks. sælge op til 6 vagter pr. kvartal og maks købe 2 vagter pr. kalendermåned.  Det påviler den enkelte medarbejder at holde regnskab med antallet.

Det er ikke tilladt at foretage mere end 1 bytning pr. dag. Der skal altid være mindst 8 timer mellem vagterne (med forbehold for DI/CO-I’s godkendelse, ellers 11 timer)

Lønarter og tillæg for de pågældende timer medfølger ved køb/salg/byt af vagter mellem medarbejdere.

Eksempel 1:

Hvis en medarbejder med en timeløn på 31.733/160,95 = 197,16 kr. sælger timer til en kollega med en timeløn på 25.534/160,95 = 158,65 kr., aflønnes timerne med 158,65 kr. pr. time.

Eksempel 2:

Hvis en medarbejder med en timeløn på 31.733/160,95 = 197,16 kr. sælger timer til en kollega med en timeløn på 28.371/160,95 = 176,27 kr., aflønnes timerne med 176,27 kr. pr. time.

Eksempel 3:

Hvis en medarbejder med en timeløn på 25.534/160,95 = 158,65 kr. sælger timer til en kollega med en timeløn på 31.733/160,95 = 197,16 kr., aflønnes timerne med 197,16 kr. pr. time.

Dog indgår timerne ikke i  medarbejderens timeregnskab/månedsnorm i henhold til Industriens Overenkomst. Der skal således ikke laves en tørnopgørelse, og byt/køb/salg påvirker ikke virksomhedens muligheder for at ændre/flytte eller tildele vagter.

Ikrafttræden og opsigelse

Nærværende aftale træder i kraft pr. 24. juni 2021.

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, jævnfør Industriens Overenskomst § 8, stk. 2.

 

 

 

 

 

København, den 24. juni 2021

 

 

 

For SAS Ground Handling Denmark A/S:                                        For 3F Ekspeditionsarbejderne:

 

 

___________________________                                ________________________

Hans Henrik Spangenberg                                                                Bo Larsen

Administrerende direktør i SGH                                                      Tillidsmand/Formand                                                 

 

                                                                                     

 

___________________________                                                       

Klaus Jørgensen                                                                                

Forhandlingschef i SAS