September måneds hændelser

Kære kollegaer

Ekspeditionsarbejdernes klub har eksisteret siden 1946, lige så længe som SAS.

Vi har igennem syv årtier organiseret medlemmer på en god og ordentlig måde, og til glæde for vores gode fællesskab. Sammen står vi stærkest.

Vores virke er til gavn og glæde for hele virksomheden SAS, og vi samarbejder med ledelsen for at udvikle SAS og skabe gode jobs til klubbens medlemmer.

Vi kommer til at fortsætte med at organisere medlemmer til vores fællesskab og fortælle, hvorfor det er vigtigt at være i en rigtig fagforening og en faglig klub, samt få glæde af de goder den faglige klub har forhandlet sig frem til gennem mange år, og de goder vi på anden vis har sikret os.

September 2019 er vi kommet ud i en medie- og shitstorm af de store. Ting er blevet blandet sammen i én pærevælling af den borgerlige sensationspresse. En sørgelig tendens i vores samfund. Der er lækket en del til pressen i denne mudrede sag, og man kan kun gisne om, hvem dette er til glæde for, men alle kan jo tænke sit.

De 3 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i september havde intet med organisationsfrihed at gøre. Vi overholder loven om, at det står enhver frit for at vælge, hvilken forening man ønsker at være medlem af.

Dét kollegerne sagde var, at arbejdsnedlæggelserne i sin enkelthed skyldes, at en kollega i det skjulte havde filmet andre kolleger hen over sommeren. Dette skabte utryghed, og ingen kendte den pågældendes hensigt med at filme, eller hvor disse optagelser ville havne henne.

Vi står på mål for gode løn- og arbejdsvilkår for os selv, og for andre faggrupper. Klub, fagforening og sammenhold er vores middel, men vi ønsker samarbejde, og vi respekterer altid gældende love og overenskomster.

Med venlig hilsen

Ekspeditionsarbejdernes klub.

Efter gårsdagens møde i arbejdsretten er det blevet pålagt vores medlemmer, at der i tilfælde af flere arbejdsnedlæggelser, kan sanktioneres i form af fritstilling af arbejdet.

Skulle dette blive iværksat, kan det ske i form af en henvendelse til hver enkelt medarbejder – enten via mail eller ved personlig henvendelse.

Bo og Ole har i dag været på stuerne og fortælle om ovenstående, og bedt kollegaerne om at nu SKAL der holdes ro på arbejdspladsen.

Mvh Klubben

Arbejdsnedlæggelser

Kære kollegaer

Som i sikkert er bekendt med, har der været arbejdsnedlæggelser den 5. og 6. september.

Dette tager Klubben afstand fra.

Derfor opfordrer Klubben til, at der nu bliver ro på arbejdspladsen, og vi passer vores arbejde på normal vis.

Med venlig hilsen Klubben.

ekstraordinær generalforsamling

Der har i dag været afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Der var omkring 200 fremmødte kollegaer.

Resultatet blev at tillidsmand Bo Larsen bliver på posten.

Dette var der stor opbakning til blandt de fremmødte.

Samtidig blev det offentliggjort at næstformand Michael ”Pyrus” Marstrand trækker sig, som en konsekvens af en episode tidligere på sommeren.

Kim Buchholdt er samtidig blevet konstitueret som næstformand af bestyrelsen.

Klubben takker for den store opbakning. �

Resultat af afstemning.

Stemmerne er talt op, resultatet af lokal lønaftale 2019:

340 – Ja

366 – Nej

1 – Blank

3 – Ugyldige

Så endnu et nej.

710 har stemt ud af 810 stemmeberettigede.

Vi har indkaldt bestyrelsen til et ekstraordinært møde i morgen kl.9.00, og derefter vil der komme en udmelding, hvad der skal ske fremadrettet.

Mvh Klubben.

Lokal lønforhandling

I dag har klubben landet en ny lokal løn aftale, som vi vil præsentere for jer senere i dag, samt hvornår stemmeudvalget vil komme rundt.

Vi har arbejdet hårdt, og til tider har det ikke været nemt, men viljen til at nå en aftale har været til stede fra begge parter.

Vi har lyttet til de tilbagemeldinger vedrørende den første afstemning og taget dette til efterretning, så resultatet vil denne gang blive sendt ud til jer på vores medier og blive hængt op på stuerne og i hallen.

Stemmeudvalget vil denne gang komme ud til jer på stuerne og i hallen.

Har man yderligere spørgsmål til aftalen, kan man henvende sig på klub kontoret

Mvh klubben

Den er god nok 😊

Vi har de sidste par uger fået henvendelser på kontoret fra kollegaer, der fortæller at der forsvinder madpakker fra køleskabene på fabrikken. Vær venlig at respektere hinandens ejendom.

Mvh Klubben

 

Lokale lønforhandlinger

Vi har i denne uge haft telefonmøder vedrørende de igangværende lokale lønforhandlinger.

Vi rykker stadig fremad, og har forsat en konstruktiv dialog.

Der er aftalt møder igen i næste uge.

Mvh klubben

 

Saftevand

Søren Gaarn har idag været ude og købe saft til alle kollegaerne, og sørget for at det er leveret rundt på stuerne. Vi ved det bliver varmt i weekenden, så husk at drikke rigeligt. Rigtig god weekend og god arbejdslyst til dem som er på job.

Mvh klubben

Lokal lønforhandling

Vi har i denne uge været til to møder vedrørende lokale lønforhandlinger.

Vi er godt på vej, men er ikke nået helt i mål endnu.

Vi arbejder stenhårdt på at nå et tilfredsstillende resultat, vi kan præsentere for jer.

Der er aftalt møde igen den kommende uge.

Vi vender tilbage med mere info, når der er nyt                                                                               

Mvh klubben

Talsmandsvalg

Talsmands Valg.

Så er det tid til talsmands valg i områderne.

Hvis de eksisterende talsmænd ønsker at genopstille, skal de også sende en mail. De eksisterende Talsmænd kan ses på klubbens hjemmeside: www.sghklubben.dk

Hvis der er nye kandidater, skal disse ligeledes sende en mail til den nedefor nævnte mail adresse.

ole.johansson2@sas.dk og tilkendegiver at man ønsker at stille op. Dette gælder også de som er talsmænd i dag.

Dette vil være muligt at opstille i perioden: 21/6/2019 – 11/7/2019

Der skal vælges 1 talsmand i følgende områder: bagerhold, fast aften, nathold, COD, kørslen, lærling, deltid i hallen og 12 timer på rampen.

Der skal vælges 2 talsmænd i følgende områder: B6-10, KR-R, Deltid rampen og hallen.

Hvis der blot er de antal kandidater i områderne som der pladser, betragtes disse som valgt. Hvis de er flere kandidater end pladser vil der blive valg i de respektive områder. De implicerede i områderne vil modtage en mail herom.

Valget kommer til at foregå på den måde at man sender en mail til:

ole.johansson2@sas.dk

 

Talsmands funktionen:

En talsmand er klubbens talerør til kollegerne, og er ham der samler op på områdets udfordringer og evt. bringer disse videre til klubben.

Endvidere er det talsmanden der deltager på vegne af området ved præsentation af nye sommer/vinter tørne.

Der bliver afholdt ca. 4 talsmands møder om året.

 

Lokal lønforhandling 2019

Vi har de sidste par uger været til møder vedrørende lokal lønforhandling.

Det er ikke nogen nem øvelse, men vi kører på. Vi er stadig optimister i forhold til at nå et tilfredstillende resultat.

Vi har aftalt yderligere møder i nærmeste fremtid.

Vi vender tilbage når der er nyt.

Mvh klubben

Valgaften i 3F Kastrup

Onsdag den 5. juni

kl. 20.00 – slut,

 og vi fester igennem!!

Festsalen —  Saltværksvej 68

Kom og følg valget på storskærmen

 

Kl. 19.00 er der valgflæsk

Tilmelding til spisning på telefon

70 300 950 eller kastrup@3f.dk

Inden tirsdag den 4. juni kl. 10

 

Gratis for medlemmer af 3F Kastrup og Metal afd. 16 

for ikke-medlemmer betales 30 kr.

Øl, vand og vin til fornuftige priser

 

 

sommerfest

Husk i morgen at det er i kælder syd, og man skal gå ind fra Vintergækvej. Arrangementet er fra kl.12.00-18.00. Der vil blive serveret lidt våde varer og lidt let mad fra grillen.

Vel mødt 

Klubben

OK 19

Klubben har i dag været til forhandlingsmøde med ledelsen.

Vi har haft en god og konstruktiv dialog, og er kommet godt i gang.

Vi har nu aftalt en møderække, og vi vender tilbage med info, når der er noget nyt.

 

Mvh Klubben

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar:

Hvorfor underskriver tillidsmanden en lokal aftale og sender den til urafstemning?

Svar: Tillidsmanden underskriver altid med det forbehold, at der bliver stemt JA til aftalen. Bliver det et NEJ bliver aftalen annulleret, dette er selvfølgelig tilføjet i aftalen.

Hvem forhandler vores lokal aftaler?

Vi har et forhandlings udvalg som for nuværende er Bo, Pyrus, Ole, Nikolaj og Kim, med tæt kontakt og støtte fra 3F Kastrup.

Forhandlingsudvalget nedsættes af bestyrelsen og er under forhandlingerne i tæt kontakt med bestyrelsen.

Hvorfor kan en lønforhandling slutte i det fagretslige system?

Svar: Lokal lønforhandling er en ret i Industriens Overenskomst. Bliver man ikke enig lokalt, kan man ende til møde i Dansk Industri, hvor sidste møde afslutter forhandlingerne. Under disse møder støttes klubben op af en faglig sekretær fra Hovedforbundet. Hvis man ikke bliver enige er forhandlingerne herefter afsluttet. Ved en lokal forhandling kan det derfor i realiteten godt ende med et 0.

Kan forhandlingerne genoptages?

Svar: Kun hvis begge parter er enige om det.

Mvh Klubben

lokal lønforhandling 2019 genoptages

Klubben har i dag været til møde med ledelsen, vi havde en konstruktiv dialog.

Vi har fået åbnet vores lokale løn forhandlinger igen, det ser vi som et skridt i den rigtige retning.

Vi har aftalt nyt forhandlings møde tirsdag den 21/5.

Når vi har fået et nyt resultat vil en ny aftale komme til afstemning

Mvh klubben

Lokal lønaftale 19

Nu foreligger resultatet af vores afstemning om Ny lokal lønaftale:

JA:                                                  286

NEJ:                                                301

BLANKE:                                             5

UGYLDIGE:                                         0

TOTAL                                             592

STEMMEPROCENT:                   70,9%

Vi har altså vendt tommelfingeren nedad.

Vi har herefter intet krav om en ny forhandling rent fagretsligt, som nævnt når aftalen er blevet præsenteret på klubkontoret.

Bo har underrettet ledelsen om resultatet, og vi er herefter blevet indkaldt til et møde på torsdag d. 16/5/2019 kl. 11.00 på direktørens kontor.

Mvh Klubben

Sommerfest

Ekspeditionsarbejdernes klub inviterer hermed vores kollegaer til den årlige sommerfest.

Kom og spis en pølse eller en burger, drik en øl eller en sodavand sammen med dine kollegaer.

Familien er selvfølgelig også velkommen. Dog skal vi gøre opmærksom på at årets arrangement afholdes i 3F Kastrup, og der vil derfor ikke være de store muligheder for børn/børnebørns legemuligheder.

Arrangementet afholdes 30/5/2019 (Kristi himmelfartsdag)

Sted: 3F Kastrup Saltværksvej 68, KÆLDER SYD med indgang fra vintergækvej.

Tid: kl. 12.00-18.00

SU: senest tirsdag d. 28/5 kl. 12.00 til

olleejehag@hotmail.com

Mvh klubben

OK 19

STEMMEUDVALGET VIL I DENNE WEEKEND KOMME RUNDT PÅ STUERNE PÅ RAMPEN OG I HALLEN.

LØRDAG FRA KL. 06.00-09.00

SØNDAG FRA KL. 15.30-18.30

GOD WEEKEND KLUBBEN

OK 19

Klubkontoret holder lukket i påsken, og derfor er afstemning til OK 19 ikke muligt igen, før Tirsdag d. 23/4 fra kl. 9.00-12.00.  

God påske 

Lokal løn aftale underskrevet

Klubben har i dag underskrevet en lokal lønaftale for 2019.

Urafstemningen starter imorgen onsdag den 10/4 fra kl. 11.00-17.00 og kører til den 17/4. Der vil være lukket i Påsken for afstemning.

Afstemningen genoptages tirsdag den 23/4 og til og med mandag den 13/5 kl 12.00.

aftalen vil blive præsenteret på kontoret, når der kan stemmes.

Der vil kunne stemmes mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09.00-12.00 og onsdag fra 11.00-17.00

 

Natholdet vil få besked når stemmeudvalget kommer ud, så  de kan afgive deres stemme.

 

Mvh Klubben

 

OK 19

 

Klubben har i dag været til møde med ledelsen.

Vi er tæt på at have landet en aftale, men vi skal lige have vendt nogen ting i vores bagland.

Vi forventer endelig afklaring sidst i næste uge, da både Bo og Ole er ude af lufthavnen i næste uge.

Når vi er helt klar, vil dette blive sendt til urafstemning blandt kollegerne.

Mvh Klubben

Lokale lønforhandlinger 2019

Forhandlingsudvalget har her til formiddag været til Organisationsmøde i Dansk Industri, vedrørende de lokale lønforhandlinger for året 2019.

Enighed kunne ikke opnås, så disse lønforhandlinger er hermed afsluttet.

Ledelsen har besluttet at de vil give en lønstigning på 1,25 % for 2019.

 

Siden vi gik fra hinanden her til middag, har vi dog aftalt endnu et møde med ledelsen, som vil foregå onsdag formiddag, for at se om vi kan nå en løsning.

 

Mvh Klubben.

Spørgsmål til lønseddel

Så er det tid igen. Har du spørgsmål til din lønseddel ?

Onsdag d. 27 marts i tidrummet kl. 09.00-10.00 vil Pia Rasmussen fra lønningskontoret komme på besøg på manager kontoret C26, hvor det vil være muligt at komme forbi, og få svar på eventuelle spørgsmål til din lønseddel.

Mvh Klubben

Lokal løn forhandling 2019

Klubben, ledelsen samt 3F og DI har afholdt mæglingsmøde vedrørende de lokale løn forhandlinger 2019, uden at vi har nået et resultat. Vi har valgt at videreføre sagen til Organisationsmøde i Dansk Industri.

Vi er stadig forsigtige optimister.

Mere info vil følge, når vi har modtaget datoen for Organisationsmødet.

 

Mvh Klubben.

 

 

Dom fra arbejdsretten og opnormeringer til 100 %

Ekspeditions Arbejdernes Klub og 3F har i dag vundet en principiel sag i Arbejdsretten.

Sagen drejede sig om, hvorvidt SGH i 2017 havde hjemmel til at fratage billetrettighederne i en periode fra medarbejdere, der overenskomststridigt nedlagde arbejdet.

Arbejdsretten har fastslået, at man ikke kan sanktionere lokalt, når stridigheder af denne karakter behandles i det Arbejdsretslige system. 

Vi er meget glade og tilfredse med resultatet.

 

Endvidere kan vi fortælle at klubben har arbejdet hård og længe på at få deltids drenge opnormeret til fuldtid.

Dette er nu lykkes: 11 deltids drenge vil blive opnormeret til 100 % fri hver anden weekend fra 1 April på 2 skift.

 

Mvh Klubben

 

Lokale lønforhandlinger

Klubben og ledelsen har afholdt ganske få møder vedr. de lokale lønforhandlinger 2019, men vi har allerede indset, at parterne er for langt fra hinanden til at nå et resultat: Det er beklageligt og vi har bedt 3F indkalde til mæglingsmøde med 3F Forbundet og Dansk Industri. Vi er stadig optimister og håber der kommer gang i forhandlingerne.

Mvh Klubben

 

 

Tjek af lønseddel

Hvis du har svært ved at tyde din lønseddel eller hvis der er noget du er i tvivl om vedr. denne.
Har klubben nu fået en aftale i stand med Pia fra lønnings kontoret, til at hjælpe med at svare på spørgsmål.
Dette vil foregå på det tomme opholdsrum på C26 tirsdag den 26/2 fra 09.00-10.00
Der vil følge flere seancer som afholdes i Marts og April.
mere info vil følge med tidspunkter.
Vel mødt
Mvh Klubben

Indusriens Pension

Så er det tid igen: Torben fra Industriens Pension besøger os på klubkontoret i morgen TIRSDAG d. 19/2 fra kl.9.00-11.00 (bemærk tidspunktet). Dette er ønsket af kollegaerne, så hver anden gang vil det blive tidligt. Husk Nem-id.

Vel mødt mvh Klubben

Klubkontingent

Klubben har i år indberettet 1.620,- kr. i klubkontingent, for alle vores kollegaer.

Dette beløb vil blive lagt til i feltet Faglig Kontingent på jeres selvangivelse, så det samlede beløb ender på 6.000,- kr.

Mvh klubben

ID BILLET SAGEN

Klubben var i går i Arbejdsretten i forbindelse med ID-billet sagen.

Der blev afgivet vidneforklaringer fra både A og B siden, Efterfølgende meddelte dommeren at der vil blive afsagt dom om ca. 1 måned, Hele processen tog 9 timer.

Vi afventer kendelsen og vender tilbage så snart der er nyt.

Mvh klubben

Indusriens Pension

Torben fra Industriens pension har oplyst hvilke dage han er på kontoret i første halvår af 2019.

Onsdag d.30/1    kl.9.00-11.00

Tirsdag d.19/2     kl.9.00-11.00

Onsdag d.13/3    kl.900-11.00

Onsdag d.10/4    kl.13.00-15.00

Onsdag d.15/5    kl.9.00-11.00

Onsdag d.12/6    kl.13.00-15.00

Læg mærke til at der er ændringer i tidspunkt, og en enkelt gang om tirsdagen. Husk nem-id.

mvh Klubben

Bestyrelsesvalg

Så er valget til bestyrelsen afsluttet. Resultatet blev som følger;

Valgt i den store gruppe er:

Hans Olle Ejehag                                       442 stemmer

Toke Rubeksen                                           345 stemmer

Leif Ikast Petersen                                     314 stemmer

Daniel Hirsch                                              169 stemmer                  

Blanke:                                                            17 stemmer

Ugyldige:                                                          7 stemmer

De 3 øverste  er hermed valgt for de næste 2 år.

Stemmeprocent: 633 afgivne stemmer ud af 823 som giver en stemmeprocent på  76,91%

Deltid:

Andreas Bentsen                                        70 stemmer

Danni Merkelsen                                       39 stemmer

Blank:                                                              1 stemme

Ugyldige:                                                        0 stemmer

Hermed er Andreas Bentsen valgt som suppleant for deltidsgruppen i 1 år.

Stemmeprocent:  110 afgivne stemmer af 180, som giver en stemmeprocent på  61,11 %

Klubben ønsker tillykke til de valgte, og takker for at folk har valgt gøre deres indflydelse gældende ved at stemme.

Mvh Klubben

Så er IKUF sagen afsluttet

Til dig i SGH/KR der har været på IKUF i perioden 2013 til 2016.

I forbindelse med din deltagelse på IKUF kurser i perioden 2013 til 2016, har du fået udbetalt 1% i feriegodtgørelse, idet du har afkrydset dig som funktionær. Dette har ikke været korrekt og du skulle have haft 12,5% i feriegodtgørelse af de beløb der er udbetalt til dig fra IKUF.

Derfor vil du blive efterreguleret med et samlet engangsbeløb på de resterende 11,5% på lønnen for december.

Efter 2016 og fremadrettet, er reguleringen opdateret efter gældende regler.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående, kan man henvende sig på klub kontoret.

Mvh Klubben

Uddannelses cafe

Der er i morgen uddannelses cafe kl. 9.30-12.00 i cafeen på C32.

Klubben vil være repræsenteret sammen med Michael Friis og en repræsentant for skiften. Kom og brug din ret til selvvalgt uddannelse.

Mvh klubben

 

Bestyrelsesvalg

Så er afstemningen til klubbestyrelsen startet. Kom og afgiv din stemme, så du har indflydelse på bestyrelses sammensætningen. 

Stemmeudvalget er til stede på kontoret hver dag mellen 11.00-13.00.

Onsdage er de her mellem 11.00-17.00.

mvh Klubben

PS der er samtidig udlevering af julevin.

bestyrelsesvalg

Michael Marstrand blev genvalgt som Næstformand for 2 år, uden mod kandidat.

Ole Johansson blev genvalgt som Kasserer for 2 år, uden mod kandidat.

Villy Bondesen og Kim Buchholt blev valgt for 1 år i deres respektive områder.

 

Der er 4 opstillede til 3 pladser i bestyrelsen, som skal vælges af alle

De opstillede er:

Toke Rubeksen.

Hans Olle Ejehag.

Leif ”Ikast” Petersen.

Daniel Christopher Hirsch.

Til deltids suppleant posten er der 2 kandidater til 1 post, som kun bliver valgt af deltids kollegerne.

De opstillede er:

Andreas Bendtsen.

Danni Merkelsen

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Klubben ønsker tillykke til de valgte.

Held og lykke til dem som er på valg.

Mvh Klubben

 

3F Generalforsamling

3F Kastrup

Kom til generalforsamling i DIN fagforening.

Tirsdag d.27/11/2018 kl.16.00-19.00
Fagligt samvær, debat, beslutninger og god mad 🙂

Tilmelding til mad kan ske på tlf:70300950 eller på mail:kastrup@3f.dk

Vel mødt

 

Bestyrelsesvalg

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Mvh Klubben