Info fra 3F Kastrup

Meddelelse fra 3F Kastrup

                             Hvis du betaler til efterløn kan du komme til at opleve at du får en rykker i februar. Den kan du se bort fra.

                 Desværre blev løntrækket ikke rettet til årets nye sats, så der bliver en efterbetaling i februar og derefter skulle

                 løntrækket blive rettet igen.

Hilsen Klubben