Miljø

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljørepensentanterne tager opgaven med at sikre et godt arbejdsmiljø alvorligt og der bliver lagt meget tid i det, bla. Deltager vi i møder både lokalt og uden for arbejdspladsen, vi deltager også i forskellige uddannelsesforløb for der igennem at dygtiggøre os.

Samarbejdet med CPH har gennem de sidste par år udviklet sig til det bedre, de er blevet mere lydhør for vores ideer og løsninger, bla. ændring af løftekroge fra luft til el, slangetyper til køl/varme og Liftall hvor SGH miljøgruppen har været med hele vejen fra planlægningsfasen til hvor vi er lige nu, og det er et projekt som stadig er under udvikling.

Miljøgruppen er også meget engageret i problematikken omkring partikelforureningen på vores arbejdsplads, som desværre er årsag til flere tilfælde af blærekræft og Kol, hvem bliver den næste.

Andelen af grønt grej er også noget miljøgruppen har været med til at påvirke, bla. har vi de sidste par år deltaget i grejmessen i München så vi er helt opdateret med det sidste nye grej på markedet.

Når der bliver installeret nye hjælpemidler som kan aflaste os i det daglige, er det vigtigt at vores kollegaer er med til at teste og bruge dette så vi i fremtiden kan være med til at videreudvikle og påvirke hvilke hjælpemidler vi har behov for.

Det er vigtigt for arbejdsmiljøgruppen at kollegaerne støtter op omkring det arbejde der bliver der bliver gjort for at forbedre arbejdsmiljøet, gerne med kommentarer og input til hvordan vi kan gøre det bedre fremadrettet, det er også vigtigt at alle bruger de hjælpe/værnemidler der bliver stillet til rådighed, herunder tekniske hjælpemidler og masker. Det er også vigtigt at når der bliver indført nye procedurer som er lavet for at forbedre arbejdsmiljøet at de bliver fulgt selvom det i starten kan være besværligt at arbejde på en ny måde, så husk det er for din skyld.

Vi prøver også i samarbejde med de faglige at påvirke vores politikere og organitioner til at forstå at vi i lufthavnen har et hårdt og nedslidene arbejde, og ikke kan arbejde til vi er 70 år, og der igennem appelere til dem om at skabe en fleksibel og retfærdig tilbagetrækningsordning så vi kan få et godt otium.