ORDINÆR GENERALFOSAMLING.

Indkaldelse til Ekspeditionsarbejdernes Klubs ordinære generalforsamling 2023

Tid : Torsdag den 23. november 2023 kl. 16.00

Sted : 3F Kastrup , Saltværksvej 68 , 2770 Kastrup

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Kontingent.
  5. Orientering fra Miljøassistenten.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg
  8. Evt.

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen,

og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på Klubbens

kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på Klubbens kontor fra 6

dage før generalforsamlingen.

Tilmeldning til spisning skal ske senest fredag den 17.november 2023 kl 16

til : piero.denaro@sas.dk

Med venlig hilsen

Klubben