LØNAFTALEN 2023-2025

Lønaftale 2023-2025 Info fra Klubben 

Ekspeditionsarbejdernes klub har i går den 31/8 2023 indgået aftale om lønstigninger for de næste to år. 

Aftalen kommer til afstemning fra på mandag den 4. september og tre uger frem. 

Lønstigning 

2023 

Grundlønningerne stiger med 966 kr. pr måned, 6 kr. i timen pr. 1. marts 2023 

2024 

Grundlønningerne stiger med 925 kr. pr. måned, 5,75 kr. i timen pr 1. marts.2024 

Tillæg: 

Følgende kompetencetillæg forhøjes med 3% pr 1. marts 2023 og igen med 3% pr. 1. marts 2024. 

  • Towing 
  • Loading Supervisor 
  • Formand 
  • Instruktør 
  • Jobtræner 

Stigningen gælder for alle tillæg der gives for ovennævnte funktioner, altså både for dem på ”gamle tillæg” og dem på de nye tillæg. 

Industriens Overenskomst 

Resultaterne fra Industriens Overenskomst kommer oven i ovennævnte. 

Det gælder pension til Industriens Pension, der pr. 1.juni 2023 hæves fra 8% til 10% arbejdsgiverbetaling, og tilsvarende sænkes medarbejderbetalingen fra 4% til 2%. 

Skifteholdstillæg stigning pr. 1. marts 2023 + 4,5% og pr 1. marts 2024 med 3,5%. 

Tillæg for overarbejde stigning pr. 1.marts 2023 med 3,5% og pr. 1. marts 2024 med 3%. 

Fritvalgskonto stiger pr 1. marts 2024 med 2% til 9%. 

Endelig kommer der to ugers ekstra barselsorlov. 

Forhandlingerne 

Det har været et langt forhandlingsforløb, hvor også spørgsmålet om indslusningsløn, tørne og forringelse af seniorordning har været i spil. 

Men vi sluttede forhandlingerne med at lave en ren lønaftale, og det er vi godt tilfredse med. 

Vi har ikke givet afkald på noget, men fået en lønstigning der matcher de øvrige kolleger i lufthavnen 

Hvis der stemmes ja til aftalen vil der ske efterregulering af stigningerne med virkning fra 1. marts 2023