Info om lønforhandlinger.

Kastrup 11/7

Ekspeditionsarbejderne i SGH

Orientering om lønforhandlingerne

Kære kollegaer


Vi har nu været til 5 lønforhandlinger, uden at vi kunne nå til enighed.
Vi har budt ind med ønskerne fra jer som følger:

Lige løn for lige arbejde ( 3 løntrin )

Alle nyansatte efter juli 2021 er ansat med en løn på 28.371 kroner om måneden.

De ansatte før denne dato har en løn på 31.562 kr.

Vores krav om at alle Ekspeditionsarbejdere skulle ende på samme løn blev konsekvent afvist af firmaet.

Vi foreslog en løsning hvor ansatte på den nye løn efter 36 måneder skulle være på det høje løntrin.

I alle andre handlingsselskaber i Københavns Lufthavn ender kollegerne på samme løn efter en anciennitetstrappe.


Fri hver anden weekend længere tørne

– Firmaet afviste det konsekvent højest fri hver tredje weekend

  • Vi foreslog længere tørne og mere stabilitet i tørnene

Betalt frokost –


Tillæg på flere kompetencer

Weekend tillægs betaling fra kl.  0900 lørdag

Med arbejde 2 uf af tre weekender burde tillæg starte tidligere, som kompensation for presset socialt liv.

2% yderligere firma indbetaling på pension
D

en løsning har kollegerne i CFS , Aviator og WFS opnået

AFS aftale


Og naturligvis en fornuftig lønstigning i håb om at vi i fællesskab med ledelsen kunne finde en forhandlet aftale.


Det vi blev mødt med var et tilbud på 966 kr. fra 1. Marts 2023 + 3% på kompetence tillæg og 925 kr. fra 1. Marts 2024 + 3% på kompetence tillæg. Så langt så godt.

Men for at få disse stigninger skulle vi sige:

  • ja til fri hver 3. Weekend, faste hold på henholdsvis dag / aften / nat som vi ikke kan få antal på hvor mange får glæde af.
  • Alle øvrige skal køre 3. holds skift

( Konsekvensen af dette er at de resterende kollegaer skal/kan møde fra kl 04 på deres dagvagter og på deres aftenvagter kan de gå hjem kl 03. )

  • forringelse af senior aftale
  • Og så skulle tørnaftalen låses i hele overenskomst perioden.    


Da vi ikke kunne nå til enighed videreføres sagen med deltagelse fra 3F og DI.


Giver dette anledning til spørgsmål er i velkomne på kontoret eller pr. Tlf
Mvh klubben.