Ang: Mail fra ledelsen om orlov.

Gode kolleger

Ledelsen har uden kontakt til os sendt et tilbud til os alle den 8. november.

Tilbuddet handler om mulighed for orlov eller nedsat tid frem til 15. marts 2024, flere kolleger har spurgt os og 3F Kastrup om konsekvenserne af at tage imod tilbuddene.

Kan jeg få dagpenge hvis jeg tager egen betalt orlov?

Svar ja, men først efter 3 ugers karantæne. Hvor du ikke får dagpenge

Som fuldtidsforsikret, skal du for at få beregnet maksimumsatsen (100% satsen) på 19.728 kr., have tjent minimum 23.827 kr. om måneden i gennemsnit i 12 måneder.

Advarsel – Hvis du har fået en karantæne og så får en til, for eksempel efter en bortvisning eller egen opsigelse, kan man ikke få dagpenge før man har arbejdet 300 timer.

Kan jeg få supplerende dagpenge hvis jeg går ned i tid?

Hvis man går ned i tid, får man karantæne i 111 arbejdstimer før man kan få supplerende dagpenge.

Hvis du gik ned på 75% arbejdstid vil de 111 timer tage 12 uger at afvikle, så det ville være 3 uger du kunne få supplerende dagpenge og med samme konsekvens som nævnt ovenfor om karantæne!

Problemer med efterløn.

Hvis du har efterlønsret og arbejder, hvor du optjener til præmie vil du heller ikke optjene efterlønspræmie for den tid du holder fri på egen regning, og timerne tæller heller  ikke med til arbejdskrav.

Ekspeditionsarbejdernes klub og 3F Kastrup kan ikke anbefale at sige ja til ”tilbuddene” og samtidig søge dagpenge, da problemet med karantæne og risiko for mistet dagpengeret er en alvorlig sag.

Hvis du ønsker at bruge” tilbuddene” er det helt på egen regning.

VH Klubben