Storm og Bombetrusler

2 dec.

En bombetrussel i terminal 3, hvor myndighederne valgte at evakuerer passager, samt en storm ved navn Gorm, hvor vi oplevede at containere og andet materiel fløj rundt lufthavnen, har kollegaerne efterspurgt at få information og action fra deres ledere i sådanne tilfælde.

Klubben var til stede i baghallen under bombetruslen, vi oplevede, at der ingen ledere var til stede og måtte selv bede kollegaer om at stoppe arbejdet i kbh. aflæsningen, da vi erfarede at OC, som ligger i den ende af hallen, var blevet evakueret. Efterfølgende  er der naturligvis opstået tvivl om det var sikkert at arbejde i baghallen, der jo deler væg op mod Terminal 3.

Under ” Gorm ” opstod der igen tvivl om hvornår det var sikkert at arbejde og hvornår det ikke var.

Klubben har sat den manglende information, på dagsorden på næstkommende  SU, med ønske om at der kommer langt bedre action og information, i sådanne tilfælde.

Vi er også vidende om at miljøsorganisationen arbejder med holdbare løsninger fremover.

Alle har pligt til at søge for sin egen og sine kollegaers sikkerhed, en leder kan i samråd med en miljø repræsentanter træffe foranstaltninger af forskellig art, der sikrer at ingen kommer til skade, herunder at meddele at der ikke må udføres arbejde, indtil andet meddeles.

Både storme og måske trusler af forskellig art er vores hverdag, og vi forlanger og forventer at der hånd om vores sikkerhed.

Hvis man næste gang ikke kan få fat på leder i lig. tilfælde, skal man altis huske på at man selv har et ansvar for ikke at udsætte sig selv eller andre for liv – ære og velfærd.