Kollegaerne i SGH vil SAS !

Klubben har på et S.U. ( samarbejdsudvalg ) møde i torsdags den 22 oktober, og igen på et HSU ( hovedsamarbejdsudvalg ) møde den 23 oktober udtrykt flg. :

TR. Bo Nielsen og næstformand Jørgen Westerberg, blev for ca.8 år siden kaldt til møde med daværende forhandlingschef Svend Møllenborg og dir. Henriette Ellekrog, hvor vi blev opfordret til at ” slå ring om SAS ” og på den måde sikre en overlevelse og et fremtidig stærkt  SAS.

Vi gik tilbage til kollegaerne og holdningen var, at selvfølgelig skulle vi gå pro aktivt ind for en styrkelse af SAS og på den måde sikre arbejdspladsen.

Resultatet kender vi , først indgik vi lønfrys, dernæst oplevede vi smertefulde reduktioner i mandskabet, samtidig med mere arbejde, større arbejdspres, flere fremmøder, ligesom vi hvert år i 8 år, har vi set budget besparelser efter budget besparelser.

Kollegaerne ”slog ring” om SAS, vi ser nu et styrket SAS og hvad er så resultatet : SAS ønsker en skilsmisse med SGH. !

Ekspeditions arbejdernes klub medlemmer ønsker ikke en skilsmisse med SAS, vi vil gerne vedblive med at leverer kvalitet og være med til at sætte SAS på verdenskortet, som det mest punktlige selskab, og som fortsat skal vinde priser.

Dobbelt ærgerligt er det, at det er SAS´s topledelse alene, der ønsker en skilsmisse og ikke et krav fra kreditorer / banker m.m. med den begrundelse at de ønsker variable omkostninger. Altså et fordyrende mellemled, som vel gør det dyrere ?

Set i lyset af dette fakta og set i lyset af vores lange historie sammen, tror vi desværre ikke på en lykkelig skilsmisse, vi opfordrer derfor SAS ledelse til at ”slå ring” om en kæmpe gruppe af loyale medarbejdere, der stadigvæk kæmper for et stærkt og dygtigt SAS.

Der skal 2 parter til en lykkelig skilsmisse, vi håber ikke, at SAS ” bliver en kunde blandt mange ”.