Ordinær og ekstra ordinær GF

 

23 Oktober 2015

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

 

               Ekstraordinær generalforsamling

 

Tid:       Tirsdag 10 november 2015 kl. 16.15.  

Sted:      3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

Dagsorden :

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til nye ændringer i klublovene

——————————————————————————————————————————

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

               Ordinær   Generalforsamling                                                                                                                                                                                                

 Tid:       Tirsdag 10 november 2015 med start umiddelbart efter den ekstraordinære   generalforsamling.

Sted :     3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab

4. Kontingent

5. Orientering fra miljøassistenten

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning på mail til : ole.johansson2@sas.dk