Uenighed omkring omfanget af OT

Tirsdag den 20 Oktober

Klub / 3F – Ledelsen og Dansk Industri afholdte Mandag den 19 Oktober, første mæglingsmøde vedr. klubbens påstand om systematisk og planlagt overarbejde.

Der kunne ikke opnås enighed, klubben forbeholdt sig ret til at videre føre sagen i det fagretslige system, såfremt overarbejde fortsætter i samme omfang.