Formanden og næstformanden trækker sig

25 maj 2016

At blive tillidsvalgt, for sine kollegaer og dermed stå i spidsen for Eks. Arb. Klub opfatter vi som det fineste man kan opnå.

De sidste, 11 år, har været utroligt spændende og ansvarsfuldt.

I starten var det med gode afsluttende lokaloverenskomster, senere blev der i takt med at vores branche, oplevede skærpet konkurrence, også et voldsomt pres på økonomien, på lønninger og på belastning.

Vi oplevede ligeledes luft pirater, der satte vores overenskomster under pres, alligevel lykkedes det 1000 kollegaer at ”rykke sammen” og bevare sammenholdet og dermed vores faglige styrke.

De seneste år har vi forhandlet, vi har presset, vi har argumenteret, med alt hvad vi formåede, på dels at beholde vores overenskomster intakte, og dels med et stort ønske/krav, for at vores afdeling, bliver ved med at være en del af SAS familien.

Det viste sig at være det hele værd og d. 4 Maj 2016 lykkedes det os at skrive en aftale, der betyder at vores afdeling bliver i SAS familien, i mindst 4 år.

Det pres og den usikkerhed, om hvad en ny ejer, betyder for vores daglige arbejdsliv, er dermed overstået, og vi ser nu en mulighed, for at vi alle kan starte på en frisk og genopleve den gamle SAS ånd, der igen kan gøre det sjovt at komme på arbejde.

I alle årene har vi haft en dejlig og god kontakt og mange oplevelser med kollegaerne og vi har forsøgt, efter bedste evne, at løse dagligdags udfordringer.

Det har været stort, og vi har nydt hvert øjeblik, men vi skal også være ærlige, det har været hårdt og når man har stået i spidsen og været ”på i over 11 år” er der et tidspunkt, hvor man må vurdere og erkende, om det ikke er nu at ”MISSIONEN er LYKKEDES” og vi er kommet til den erkendelse, at det nu er på tide, at nye kræfter tager over.

Vi har derfor den 25 maj, meddelt bestyrelsen, at vi trækker os fra vores poster og bestyrelse, med virkning fra torsdag d. 30 juni.

Tak for debatterne, tak for støtten, pas godt på hinanden og klubben, støt den nye formand, næstformand og bestyrelse og husk at tillidsvalgte kun er lige, netop så stærke, som kollegaerne gør dem til.

Bestyrelsen har enstemmigt den 25 maj valgt at konstituerer Bo Larsen som formand – Bo vil således fungerer som formand fra den 30 juni.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at konstituere Søren Poulsen som næstformand – Søren vil således fungere som næstformand fra den 30 juni.

Begge poster vil således være på valg ved den ordinære generalforsamling til november 2016