Tørne tørne tørne

30 sep.

Ledelsen præsenterede d. 29 september, et nyt tørnoplæg for klubben´s  tørnudvalg. Ledelsen mente at det var det længste de kunne strække sig og kunne ikke forhandle yderligere omkring klubbens mange oplæg/ forslag.

Det nye i tørnene var i store træk:, lidt mindre aftenvagter for den store gruppe, men stadigvæk ikke en lige fordeling af aften og dagvagter, som jo betyder en skæv fordeling af belastningen.

Et af klubbens forslag var at man udvidede det faste aftenskift, med frivillige ansøgere, dette har man tildels  gjort, men ikke i det omfang, så det kunne resulterer i en ligelig fordeling af aften og dagvagter, som vi igennem årene tidligere har set.

Vi blev også præsenteret for helt nye tørne, vagter fra 10.30 – 15.30, det er ikke acceptabelt.

Vi mener at firmaet har lænet sig op af et konsulent firma, der er kommet med løsningsmodeller for trafik dækningen, i stedet for, som vi altid har gjort, været samarbejdspartnere og løst trafikdækningen.

Lige PT har vi svært ved at se en åbning for en forhandlings løsning, vi stiller gerne op, og har kun det krav, at vi vil høres, vi vil tages alvorligt, når vi fremfører talsmændenes og kollegaernes forslag og input, samtidig med vi er parate til at løse trafikdækningen.

Så om tørn forhandlingerne er brudt sammen ved vi faktisk ikke, men et er sikkert, det nuværende tørnoplæg er ikke acceptable og bliver ikke med os som samarbejdspartnere.

Vi håber på en forhandling, ellers må firmaet dikterer tørnene og sende dem ud.

Klubben vil altid være åbne over for at producerer tørne, der dækker trafikafvikling, vi ser imidlertid en øget belastning, fordelt på kortere vagter og har faktisk indikationer på at belastningen er steget med op til 50 tons i kvartalet, med færre ansatte. Det forholder vi os til, vores prioteringer er derfor : ligelig fordeling af gode og dårlige vagter – sikring af familie mønstret og uændret belastning i forhold til belastningen i 1999.

I skrivende stund er vi ved at planlægge et møde med talsmændene i morgen torsdag den 1.10, som kan få præsenteret ledelsens tørne. Fortsætter følger !