Tørn nyt

24 september

Klubben har nu afholdt flere møder med ledelsen omkring tørne, vi har fremført de argumenter og forslag som er indkommet i klubben.

Det er jo ingen hemmelighed at klubben anser disse tørne, som noget af det værste vi har set. Vi er jo låst fast i at lave tørne der sikrer trafikafviklingen og behovstallene, men vi er nødt til at sikre at vi har mulighed for at få vores privatliv til at fungere.

Ændringsforslagene var så mange og omfattende at firmaet, så en mulighed i at ” ryste posen ” og starte forfra. Vi har fremlagt alt hvad vi har fået af input og vi afventer nu et nyt oplæg og vender tilbage.

Næste tørn møde er på tirsdag.