Tørne

22 september

Klubben har nu fået præsenteret firmaets oplæg til vintertørnen.

Tørnoplægget er sendt videre til talsmændene, ikke overraskende mener vi ikke at tørnene er tilfredsstillende, først og fremmest går vi efter rettelser, der sikrer at ” gode og dårlige vagter ” bliver retfærdigt fordelt, det mener vi ikke det nuværende oplæg sikrer.

Der bliver nu afholdt en række møder mell. klub – ledelse og talsmænd, for at sikre acceptable tørne, der tilgodeser trafik dækningen og kollegaerne. Ligesom vi håber på at der kan opnås et resultat der er ikke gør det nødvendigt at se overarbejde i den målestok vi har set over sommeren. Bemærk at vi skelner mellem overarbejde og mertid, i det, mertid til kollegaer på deltid op til fuldtid, er ønskeligt.