Talsmandsmøde omkring tørne

1 Oktober

Klubben/ Talsmændene var i dag til møde med ledelsen.

Vi fik præsenteret firmaets tørne. Talsmændene kunne ikke se nogen muligheder for forbedringer  af disse tørne, når rammerne for tørnen lå så fast som de gjorde. Derfor besluttede talsmændene at gå tilbage til kollegaerne, for at høre dem, om de kunne se muligheder i ændringsforslag der kunne give bedre tørne.

Mange ting var oppe, bla. omkring belastningerne, som vi ikke mente kunne fortsætte, vi er nødt til at have flere hænder, ligesom det blev nævnt at der var for mange aftenvagter kontra dagvagter.

Klubben havde tidligere forslået at man skruede en rigtig god aftentørn sammen på 16 mand og åbnede mulighed for at også 75% kollegaer kunne søge denne 100% tørn, for på den måde at finde 16 frivillige der kunne se en fordel i en ren aftentørn. Dette ville nemlig betyde fifty / fifty aften og dagvagter til resten. Dette ville firmaet nu gå tilbage og regne på.

Så det der sker nu er at talsmændene kommer tilbage på holdene og viser ledelses tørnen og hører hvad kollegaerne siger til dette, samtidig afventer vi om det lykkedes firmaet at skaffe 16 frivillige til aftenskiftet.