SGH / Aviator

2 Oktober

SAS PLANER OM AT OUTSOURCE SGH – ER EN DÅRLIG STRATEGI OG EN FORKERT BESLUTNING – DET GIVER USIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE – MEN VI ER IKKE BANGE FOR FREMTIDEN !

SAS har meddelt at man har indledt et såkaldt letter of intent vedr. salg / overtagelse af SGH til Aviator.

Vi mener der er noget usikkerhed om hvorvidt der er tale om en såkaldt virksomhedsovertagelse eller et aktie salg, idet der juridisk er en forskel, omkring rettigheder og pligter.

Vi har i samarbejde med andre faglige klubber i SGH og 3F, sendt en række spørgsmål til vores ledelse, som vi beder om at få svar på ved et ekstraordinær SU, som afholdes snarest.

Spørgsmålene er omfattende og handler selvfølgelig om konsekvenser og fremtid for kollegaerne, når spørgsmålene er stillet på det ekstra ordinære SU og vi forhåbentlig har fået fyldestgørende svar, offentliggøre vi det her på hjemmesiden.