Overarbejde

6 Oktober

Overarbejde

Klubben har indsendt et såkaldt uenigheds referat vedr. systematisk overarbejde, idet overenskomsten beskriver at man så vidt muligt skal undgå overarbejde.

Klubben påberåber sig systematik. firmaet har en anden argumentation, denne argumentation syntes vi. er mest reelt at de selv forklarer.

Der er intet dramatik i dette, man har lov til at være uenige, indsendelse af et uenigheds referat betyder at man i første omgang indkalder til et mæglings møde mell. parterne, hvis man ikke kan blive enige der, indkaldes til et såkaldt organisations møde, hvor det er organisationerne sammen med os, der skal forsøge at finde en løsning eller et forlig, hvis dette ikke kan lade sig gøre, har organisationerne mulighed for at sende sagen til en såkaldt faglig voldgift i arbejdsretten.

En af vores grunde til indsendelse af sagen er at vi havde foretrukket at deltids kollegaer kunne få fuldtid, istedet for at timerne er gået til overarbejde.