44 skarpe

07-10-2015

Klubben har i samarbejde med Cargo spirit – SAS Prosa – HK fremført  foreløbig nedenstående 44 spørgsmål på et ekstraordinært SU møde D.D.

Vi håber at modtage uddybende svar på spørgsmålene og henviser foreløbig til referat, når referatet foreligger, sender vi det ud via Talsmænd og Bestyrelse.

 • Hvad skal sælges?
 •  Hvilke arbejdsfunktioner bliver berørt?
 • (indtjekning, crewcar, specialopgaver, de-icing mm.  Vigtigt at ledelsen svare udtømmende på spørgsmålet).
 •  Hvad er de praktiske og økonomiske konsekvenser for medarbejderne?
 •  Er alle sikret deres job?
 •  Hvem er køberen præcist?
 •  Fortsætter vores egen ledelse?
 •  Har Aviator eneret på handling af SAS? Og hvis ja, hvor længe for hvilke opgaver?
 •  Hvorfor er det lige netop Aviator der er lavet samarbejde med?
 •  Mener ledelsen at Aviator er økonomisk funderet til at overtage så stor en opgave? Hvis ja hvad mener ledelsen om de forgange års økonomiske resultat i Aviator?
 •  Skal SAS delen være i separat selskab?
 •  Bliver Spirit berørt direkte eller indirekte med f.eks. Cargo-kørsel.
 •  ID-billetter.
 •  Overdrages personalefiler – og i hvilket omgang?
 •  Medarbejderbetalte fridage (man har på forhånd ønsket en eller to ugers MBF/medarbejderbetalt Frihed) som trækkes over lønnen med lige store del hver måned i gennem et kalenderår.Ordningen er frivillig.
 •  Intern anciennitet, forstået som f.eks. ret til at få bestemte tørne eller stillinger, hvis anciennitet er et kriterium.
 •  Kapitalpensionsordninger. SAS har en særlig kapitalpension (eller et afsavnstillæg). Kan/vil det fortsætte eller vil man kapitaliseres det?
 •  Feriesystem forstået som måden man lægger folks ferie på og evt. de systemer der måtte være for at ønske bestemte ferieperioder.
 •  Seniorordning ved fratræden før pensionsalder. Der er et aftalt beløb 1800 kr. pr. mdr. op til pensionsalder.
 •  Arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse
 •  Udlevering af arbejdstøj (Mængde/Pointsystem, Selvvalgt  indkøb)
 •  Aftale for: Fleksjobbere og Arbejdsprøvning og Sygemeldt – barsel
  Arbejdsskadesag/Erstatningsansvarssag
 •  Sundhedsordning
 •  Forsikring
 •  Motionsrum, Massage, akupunktur
 •  Kaffe/vandordninger.
 •  Afskedigelsesprocedurer – hvor der må vælges dobbelt op, f.eks. skal der fyres 50, må de vælge mellem 100. (Aftale)
 •  Hvis SGH er partner i forskellige projekter.
 •  Opsigelse af goder: Hvornår er det et gode, der kan opsiges, og hvornår er det en forudsætning for ansættelse
 •  Talsmandssystemet (ud over det der er beskrevet i OK/HOA mm.):
 • Uddannelse:
 • Hvis firmaet har lovet indgåelse af aftale om uddannelse
 • Hvis medlemmet har gennemført første del af erhvervsuddannelse, men skal have lavet ny uddannelsesaftale om den sidste del af uddannelsen
 •  Har medlemmet sin anciennitet i fht. Retten til selvvalgt uddannelse med over ved en overdragelse?
 •  F.eks. hvis medlemmet ikke har forbrugt sin uddannelsesret i 2011 – 2012 – har de så anciennitet pr. 2013 på 6 uger (Industriens overenskomst)
 • Hvis der er indgået aftale om frihed til gennemførelse af selvvalgt uddannelse (jf. overenskomsten) og medlemmet har betalt for kurset, hvad så?
 • Medlemmet deltager i et længerevarende uddannelsesforløb på f.eks. 1 dag om ugen i 20 uger, kan de fortsætte kurset ?