Frasalg af SGH

30 Marts

Som bekendt meddelte firmaet for nylig, at de havde modtaget et købstilbud fra Aviator, som de nu vil nærlæse og vurdere.

Vi ville ønske, vi kunne give noget information til kollegaerne, omkring udviklingen i denne proces, men vi får ingen oplysninger omkring dette tilbud.

Til gengæld er der dog lidt nyheder:

Omkring involveringen kravet fra klubben, mener SAS at de først vil involverer os, når der er taget endelig beslutning om hvilke vej de skal gå, dette mener vi er for sent.

Vores faglige kollegaer i Aviator har for nylig fremsendt de samme spørgsmål til deres ledelse, men har heller ikke her fået svar.

Aviator Chef i CPH udtaler i øvrigt, at såfremt der bliver tale om en virksomheds overtagelse af KR, skal han være chef, han kunne dog ikke svare på, om der bliver tale om et eller to selskaber ved en evt. overtagelse af KR.

Vi har som tidligere nævnt fremsendt en række spørgsmål til SAS, som vi mener vi både fagretslig og lovgivnings mæssigt har krav på at få svar på, det er spørgsmål om mulige konsekvenser for kollegaer ved en evt. virksomheds overtagelse, det er spørgsmål om ID billet rettigheder osv. osv.

Indtil videre har vi ikke fået svar, men vi holder fast og bliver ved med at kræve svar, samt retten til involvering i en evt. frasalgs situation.

Det er ikke noget nyt i at Klubben anser, at et del salg af SGH,( her KR), som en forkert disposition, både hvad angår pris og kvalitet til kunderne.

51% af SAS (og dermed KR) ejes af det Skandinaviske folk, vi er modstandere af frasalg – outsorsing og andre narrestreger af Scandinaviske værdier, vi har set nok af ” ulykker ” når private investorer overtager statens guldæg.

Klubben kommer til, med alle lovlige og overenskomstmæssige midler at kæmpe mod et frasalg, vi vil beskytte vores arbejde, og vi vil kæmpe mod den udvikling der hedder løndumpning, vi vil på alle måder råbe politikere og befolkningen op, vi vil som klubben har gjort det sidste 70 år, lytte og samarbejde med ledelsen omkring, til stadighed at, bevare vores konkurrence dygtighed, være omstillings parate og fleksible med variable lønudgifter.

Vi er ikke bange for en ny arbejdsgiver, vi anser arbejdet for vores og vi vil kæmpe for fornuften.