KR bliver i SAS

4 Maj

KR fortsætter i SAS familien. Det er med stor glæde og tilfredshed at vi kan meddele at KR / Ekspeditions Arbejderne, vedbliver med at være en del af SAS, som vi kender det i dag. Ved meget hurtige og meget intense forhandlinger er det blevet muligt for Formanden og Næstformanden i klubben, på kollegaernes vegne, at indgå ny lokal overenskomst, der tilfredsstiller både klubben og SGH / SAS.

En del af Aftalen er at KR fortsætter i SAS familien.

Aftalen er uopsigelig indtil 1 marts 2020, hvilke ikke skal tolkes således at KR, så skal sælges i 2020, men det er så langt frem, som der kan planlægges i SAS, for den del.. En anden del af den samlede aftale indeholder en fleksibilitet aftale,  hvor “overskriften” er :

ALLE HJÆLPER HINANDEN.

Aftalen indeholder også en lønpakke, med en mindre lønstigning frem til 1 marts 2017, hvor der derefter skal aftales en ny løndel. ( lokaloverenskomst ) Andre lokalaftaler er låst fast til 1 marts 2018.

Aftalen indeholder ligeledes en reduktion af tillidsmands timer på klubkontoret.

Hele aftalen er en pakke aftale og det har været en ” Take it or leave it “, aftale, som vi er både stolte og tilfredse med. Forhandlingerne har været reelle og vi er ikke, på nogen måde blevet presset til en aftale, forhandlingerne har været åbne og i en venlig tone og vi har fået overbevist SAS, om at KR er bedre, både hvad angår kvalitet og pris, end noget andet fordyrende mellemled kan præstere. Vi har ikke som vi plejer at gøre ved lokalforhandlinger, haft mulighed for involvering af bestyrelse og forhandlingsudvalg, men har kun haft mulighed for at rådføre os med 3F Kastrup.