For sent tørn

13 november

Klubben har fremsendt en anmodning om en overenskomst mæssig betaling, for forsent fremsendelse af tørnen. ( Kr,-208.)

 Tørnen skulle være fremsendt til hver enkel kollega, (enten pr. post eller pr. mail) således at forstå at det skulle være muligt for kollegaen at åbne mailen eller modtage brevet senest Tirsdag den 3 november kl. 16.00.

Bemærk at det ikke er tidspunktet du åbnede mailen, men hvornår den er afsendt til dig !

 Hvis du mener at have modtaget mail eller brevet med din tørn senere end ovenstående dag og tidspunkt, bedes du komme her på klubkontoret og underskrive en tro og love erklæring på at du har modtaget den forsent, således at vi kan fremsende et krav om betaling.