Generalforsamling tirsdag 15 november 2016

Ekspeditions Arbejdernes Klub indkalder til ordinær generalforsamling 2016.

 

Tid: Tirsdag 15/11 kl. 16.15

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

  1. Regnskab.

 

  1. Kontingent.

 

  1. Orientering fra Miljøassistenten.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Valg.

 

  1. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning skal ske senest fredag 11/11 kl. 12.00 på mail: ole.johansson2@sas.dk