Status

1 Marts

Aviator / KR

Som tidligere nævnt har vi ved flere lejligheder overbragt, (foreløbig 48 relevante spørgsmål), til SAS ledelsen omkring hvilke situation vi kan havne i, ved et evt. salg af KR til Aviator. SAS har indtil videre svaret at de ikke kan svare på alle spørgsmål, men at de med rette skal stilles til Aviator.

Uanset hvad, er resultatet at SAS ikke har svaret på nogen som helst af de foreløbige 48 spørgsmål, det er ikke tilfredsstillende og efter vores mening, ikke noget man byder loyale medarbejdere. Vi mener derfor, at vores relevante spørgsmål, nu går fra at være spørgsmål, hvor vi beder om et svar, til de spørgsmål vi stiller, med et fagretslig krav om svar.

Variable udgifter

SAS ledelsen fortsætter med at fortælle at et evt. salg af KR, sker med henblik på at kunne opnå variable udgifter !. Vi konstatere blot

2 ting :

For det første  : Vi er allerede meget flexible, vi har et velfungerende bytte system, vi har et velfungerende sæsonudsving system, vi har et meget stort antal medarbejder betalt ferie ( jobdeling ) vi har et velfungerende uddannelses system, hvor vi til alles glæde dygtiggøre os i mindre travle perioder og

For det andet har vi tilbudt yderligere flexibilitet, samtidig med vi fortsætter med at levere 1 klasses service ( punktlighed og sikkerhed ) af loyale medarbejdere, det har desværre ikke afstedkommet, at ledelsen har interesseret sig det mindste for det, vi har derfor ikke haft mulighed for at fremfører vores bud på mere ”variable udgifter”

Vi fortsætter dog med at byde ind til forhandlinger, der vil betyde mere fleksibilitet, bedre økonomi og kvalitet, end et andet selskab nogensinde kan tilbyde og opnå.

SAS og dele af SAS

Er ejet af det skandinaviske folk ( 51% ejerskab ) derfor starter klubben nu med en dialog med relevante politikere, for at undgå at den danske befolkning, kommer til at opleve et nyt DONG- Nets og andre guldæg der i sælges fra.

Klubben

Holder i øjeblikket møder med vores faglige kollegaer i SGH Sverige og Norge, ligesom vi er i tæt kontakt med faglige tillidsfolk fra Aviator, samt med vores bagland 3F, så vi har mulighed for at forberede os maximalt, på en hvilke som helst afgørelse.

Lokale OK for 2016/17

Vi er startet med lokal OK forhandlinger og har indtil videre afholdt 2 møder, da vi ikke kender resultatet af KR / Aviator, er det nok tvivlsomt om at vi ser et hurtigt resultat, på disse forhandlinger.