SAS Mantraet er variable udgifter

Fredag den 29 jan.

At vi har en gennemsnits anciennitet alder i  KR på 19 år.

At vi har 8 stk. KR gutter har 40 års jubilæum i 2016.

At vi gang på gang bliver kåret som Europas og Verdens mest punktlige fly selskab.

At vi er verdens ældste flyselskab

At vi er det største handlingsselskab i CPH

At vi er fleksible med overarbejde i ferie perioder ( variable udgifter )

At vi dygtig gøre os, i mindre travle perioder ( variable udgifter )

At vi har indledt aftaler om medarbejder betalt ferie ( variable udgifter )

At vi har indgået aftaler om sæson udsving ( variable udgifter )

At vi har vendt en underskuds forretning til en overskuds forretning

At vi har været positive medspillere i 17 års skiftende spare runder

At vi har indgået aftaler om løntilbagehold

At vi har indgået aftaler løn stop

At vi har tilkendegivet at vi er parat til flere forhandlinger om variable udgifter

Er det vi kalder de ansattes ubetinget loyalitet over for sit firma

NU er spørgsmålet bare om SAS også er loyale over for deres ansatte