Outsourcing til Aviator

Outsourcing til Aviator

20 jan 2016

Processen med at lade Aviator overtage handlingen af SAS fly fortsætter.

På det seneste har klubben været til flere møder om emnet. Det er møder hvor vi er pålagt 100 % fortrolighed. Det er dødfrustrerende, men vi håber på jeres forståelse.

Vi søger naturligvis viden og støtte i vores bagland om hvad strategien skal være. Alt i det det omfang vi kan.

Klubben, og vores bagland, er stadig af den opfattelse at al Groundhandling bør blive i SAS – både for firmaets og medarbejdernes bedste.

Men vi søger naturligvis max. Indflydelse på jeres vegne – uanset hvilken model det måtte blive.

Variable omkostninger er den strategi ledelsen har som begrundelse for et frasalg!

I ved, at vi har midlertidige ansatte, deltidsansatte, købe/sælge vagter samt en enorm vilje til at holde MBF og tage uddannelse, hvis der er overtal af mandskab. Så vi er i den grad variable allerede. Skulle der være behov for mere, taler vi gerne med ledelsen igen!

Når vi kan, vil vi naturligvis informere. Vi forventer at der i februar eller marts indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i klubben.

Vi har set det med DONG, Scandlines, Nets/Dankort og flere endnu. Man sælger ud af guldæggene for at skaffe lidt penge her og nu.

DET ER ALTSÅ EN DÅRLIG IDE!