Aviator giver bud på SAS-KR

9 feb.

SAS meddeler nu at Aviator har givet et ”bud” på KR, altså et delvis salg af SGH.
At Aviator giver et tilbud, er måske ikke så overaskende, det nye er, at
der er tale om et delvist salg af SGH, altså en opslitning af
landside og airside.
SAS meddeler ligeledes at de vil granske tilbuddet og kan / vil således
ikke give en endelig deadline på en mulig overtagelse.
Ved bud af denne type, er der tale om en virksomhedsovertagelse, og dermed at
de rettigheder og pligter der findes i virksomhedsoverdragelsesloven skal overholdes,
fx at parterne er forpligtiget til at overholde alle eksisterende aftaler.
Det er altså en lovgivning, der giver en delvis beskyttelse af
lønmodtageren, men ikke en fuldstændig beskyttelse,
da der er uklarheder og dermed mulighed for fortolkning af hvad der skal virksomhedsovertageles.
Klubben har igennem længere tid, i samarbejde med baglandet, været
forberedt på de mange forskellige senarier, og vi har også vurderet og undersøgt denne mulighed .
Vi afventer nu hvad SAS næste tiltag/ beslutning bliver og benytter
igen lejligheden til at nævne at sådan beslutning ikke er til SAS
bedste. Mange års loyalitet er mange penge værd.
Vi er på ingen måde bange for en ny arbejdsgiver, men beklager at SAS
ikke har villet lyttet til de mange alternative muligheder vi har forslået for at
imødekomme SAS ønske om variable udgifter, som er mantraet for SAS i
dette tilfælde.