Klub Sommerfest

Eks. Arb. Klub 23 Maj Gode kollegaer  Vi håber at se rigtig mange kollegaer, på denne festdag, af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer, beder vi om du sender en mail til stig.brenoe@sas.dk med besked på hvor mange du forventer at komme. Det er ikke en bindende tilmelding !   Klub Sommerfest Afholdes i …

Klub Sommerfest Læs mere »

Cafe C32

Eks. Arb. Klub. 20 maj Cafe C 32 er kun for SAS ansatte og Novia/Aviator, den seneste tid har kollegaer observeret at fremmede håndværker og ansatte i andre firmaer har benyttet C 32 med det resultat at vi har oplevet at der mangler mad til os, det er værd at nævne at SAS betaler store tilskud …

Cafe C32 Læs mere »

Swissport leder ( fortsat )

Eks. Arb. Klub 13 maj Omkring Swissport lederen i cargo, der mente at SAS ansatte havde et dårligt ry ! Ja så er der en udvikling ! se link : http://www.check-in.dk/Swissport-vil-ikke-have-SAS-ansatte  

Sommerfesten :-)

Eks. Arb. Klub 12 maj Klub sommerfesten den 29 maj fra kl. 12 – ?  på Nøragermindevej 90. Hvis du allerede nu ved du kommer og om du tager kone/ kæreste / børn med, vil vi af hensyn til indkøb mad, drikke varer, is til børnene osv. osv, vil vi rigtig gerne hører fra dig, …

Sommerfesten 🙂 Læs mere »

Klubbens sommerfest

Eks. Arb. Klub 7 maj Klubben´s årlige sommerfest afholdes i år den 29 maj fra kl. 12.00 – ? ved Nøragersmindevej 90. Vi har garderet os mod dårligt vejr, fordi vi også råder over kulturhuset, hvis det bliver nødvendigt. Vi starter allerede kl. 12.00, så dem der skal passe butikken på aftenvagten også kan komme …

Klubbens sommerfest Læs mere »

HH – Lykke – Bligaard

Eks. Arb. Klub 6 maj HH – Lykke og Bligaard i meget kraftig krydsild på Talsmænd og bestyrelses seminar. Godt gået talsmænd. Spørgsmålene er meget relevante og talsmændene kræver svar.  

Overenskomsten 12/13 (afsiktsforklaringen)

Eks. Arb. Klub 9 April 2014 Forhandlingerne omkring overenskomsten 12/13 ( afsikts forklaringen ) fortsatte som bekendt onsdag den 9 April, vi er nået til et resultat. Vi har behov for de næste par dage at beregne nøjagtige konsekvenser og betydningen i kr og øre. Disse beregninger fremlægges for bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelses møde på Mandag kl. …

Overenskomsten 12/13 (afsiktsforklaringen) Læs mere »

Nye tiltag

Eksp. Arb. Klub 4 April 2014 Ledelsen har uden Klubben og Miljø org. viden og samarbejde, bestemt at der ved alle tilkørelser til fly skal være en vinkemand ( loader – Bånd – Trapper m.m. ) Klubben og Miljø org. hilser alle tiltag der fremmer sikkerheden velkommen, vi har umidelbart lidt svært ved at forestille os …

Nye tiltag Læs mere »

Nye kollegaer

Eks. Arb. Klub 1 April 2014. Velkommen til nye kollegaer I denne uge startede 10 deltidskollegaer og i næste uge starter endnu 10. De er ansat på 42 % kontrakt, de er startet på skolen, men vi møder dem i produktionen med job trænere, tag rigtigt godt i mod dem.  

Udtalelse fra Klubben

Eks. Arb. Klub 28 Marts 2014 Ekspeditions Arbejdernes Klub udtaler Stop social dumping i lufthavnen Kædeansvar må være løsningen. Vi følger sagen hvor Københavns Lufthavn har hyret Siemens til at lave det nye baggagebånd. Siemens har brugt forskellige underleverandører, der har snydt og udnyttet udenlandske arbejdere groft. På trods af at fagforeningerne har tegnet overenskomst …

Udtalelse fra Klubben Læs mere »

Overenskomsten 12/13

Eks. Arb. Klub 27 Marts Som tidligere nævnt er forhandlingerne omkring overenskomsten 12/13 i gang. I denne eller næste uge, fortsætter møderækken, i forsøg på at opnå enighed. Lige nu er det svært at sige, hvad resultatet bliver, men man kan sige, at status er, at der ikke er tale om et sammenbrud. Vi er …

Overenskomsten 12/13 Læs mere »

Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Marts 2014 Som bekendt har vi i perioder, bla. i vinterferiens ud og hjemrejse, tilladt overarbejde i KR-B. Grunden til denne tilladelse til overarbejde har været, at der ellers ville være en voldsom øget belastning, specielt i weekenderne. Når vi accepterer overarbejde, er det altid med et krav om at deltids kollegaerne får tilbudt …

Opnormeringer Læs mere »

Trafikforseelser

Eks. Arb. Klub 27 feb. 2014 Det er os bekendt at CPH nu ønsker at man skriver under på en kvitering, når man efter CPH mening har lavet en trafikforseelse ! Det er man ikke forpligtiget til ! Klubben anbefaler at kollegaen ikke skriver under !  

NYT NYT Uddannelse

Eks. Arb. Klub. 25 Februar Hver onsdag ( indtil videre) i tidsrummet 10-14 vil der være uddannelses møde i Cafen på C32. Kik forbi og hør om muligheder for selvvalgt uddannelse.  

Frokost afvikling

Eks. Arb. Klub. 21 Feb. Der findes 2 regler, når frokosten skal afvikles ! 1. Frokost startes tidligst 3 timer og senest 5 timer efter indmøde ! 2. Kantine/cafe skal være åben !  Ud over disse 2 regler skal det tilstræbes at sende kollegaerne afsted i den rækkefølge de indmøder, altså dem, der møder tidligst, går tidligst …

Frokost afvikling Læs mere »

Apps Cafe i 3F

Eks. Arb. Klub 19 feb. 2014 Åben Apps Café hos 3F Kastrup Din telefon kan mere end du tror! Har du svært ved at læse og skrive? Er du ordblind og har brug for vejledning i forhold til at finde Apps? Du behøver dog ikke at være ordblind eller have svært ved at læse / …

Apps Cafe i 3F Læs mere »

Arbejdsgrupper lukket

Klubben og deltagerne i henholdsvis Belastnings gruppen og Retfærdig fordeling gruppen har besluttet at trække sig fra de 2 grupper. Grupperne har nu arbejdet i over et halvt år, gruppen er fremkommet med mange gode ideer. Klubben og gruppe deltagerne har ikke følt at firmaet har ført ideerne og arbejdet ud i virkeligheden, som betyder …

Arbejdsgrupper lukket Læs mere »

Kurser / Udd.

Eks. Arb. Klub 7 feb.2014  For flere år siden indgik vi aftaler med firmaet om Merit uddannelser og kurser, senere er der i hovedoverenskomsten kommet selvvalgt uddannelse som et tilbud. Mange kollegaer har haft glæde af udd. / kurserne, samtidig med at det har betydet at kollegaer har kunnet beholde deres job i nedgangs tider, …

Kurser / Udd. Læs mere »

Flytning af opholdstuer

Eks. Arb. Klub 4 feb. 2014 Den midlertidige flytning af opholdsrumene fra C 10 – 26 og bagerhold til C32, bærer præg af dårlig planlægning. Man har hovedløst flyttet alt fra de 3 stuer, (borde, stole og skabem.m.) til C 32. Man har ikke planlagt eller forsøgt at samarbejde med klubben og kollegaerne om et smidigt …

Flytning af opholdstuer Læs mere »

Bisidder

Eks. Arb. Klub 24 januar Husk Klubben altid tilbyder at være din bisidder ved indkaldte samtale med leder. Hvis du er indkaldt til et møde af disiplinær karakter, foregår det altid hos HR. her vil klubben altid være tilsted som bisidder, vi har desværre eksempler på at samtaler ( omsorgsaftaler eller mundtlige advarsler ) hos …

Bisidder Læs mere »

Cargo fly til KR

Eks. Arb. Klub 23 Jan D.D. er der indgået flg aftale med ledelsen : Cargo flyhandlingen ( iøjeblikket Emirates og Korean ) tilbageføres til Ekspeditions Arbejdernes arbejdsområde. Skulle der inden den 31 Marts tilgå SGH nye kunder, handles de fra første dag af Eks. Arb.  

Uenighed

Eks. Arb. Klub 17 Januar 2014 Klubben har anmodet SAS om 2 såkaldte opklarende møder. Man anmoder om ”Opklarende møder” hvis man mener at der opstået en uenighed, som i første omgang kræver en lokal forhandling, dernæst en forhandling, hvor Dansk Industri og 3 F deltager, hvis der heller ikke kan opnås enighed der, videreføres …

Uenighed Læs mere »

Medarb. Rep. SGH

Eks. Arb. Klub 9 Jan. 2014 Resultatet af valg som medarbejder repræsentant i SGH bestyrelse blev at følgende 3 blev valgt: Bo Nielsen Tillidsmand Eks. Arb. Klub Tony Bügel Tillidsmand HK Morten Larsen Tillidsmand Cargo Spirit  

Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Jan. 2014 Klubben arbejder i øjeblikket på forskellige fronter, for at få hævet endnu flere 75% kollegaer til 100% samt 42% kollegaer til 75%, hen over vinter/ forår. Det var meget glædeligt at det i December lykkedes at os at få opnormeret 9 deltidskollegaer midlertidig til fuld tid på bla. fast …

Opnormeringer Læs mere »

Jul/ nytårs hilsen

 Eks.Arb.Klub 18 dec.2013 Klubbestyrelsen ønsker dig og din familie en god jul og et fantastisk nytår. Hvert år de sidste 6 år har vi skrevet at det har været et hårdt år og at der venter nye udfordringer, det har været sandhed og det kommer med garanti også til at gælde næste år. Vi siger …

Jul/ nytårs hilsen Læs mere »

Medarbejder rep.SGH

Eks. Arb. Klub 16 dec. 2014 Medarbejder repræsentant i SGH A/S DK. bestyrelse Valget til medarbejder repræsentant forgår i øjeblikket og indtil den 8 Januar 2014, som et valg på nettet, du har modtaget en mail, hvor man elektronisk stemmer. Hvis du ikke har modtaget mailen eller fået den slettet, kan du rekrivere en ny hos …

Medarbejder rep.SGH Læs mere »

Valg resultatet

Eks.Arb.Klub. 13 dec.2013 Stemmeudvalget meddeler : Resultat af afstemningen som bestyrelses medlemmer i Ekspeditions Arbejdernes Klub : Stemmerne fordelte sig : Bo Larsen  388   Claes Hansen 312                      Michael ( Pyrus ) Marstrand 511 Michael Wilson 307 Paw Karslund 324 655 havde afgivet sin stemme. …

Valg resultatet Læs mere »

Valg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 10 dec. 2013 Den elektroniske afstemning er startet. Klubben anbefaler at der stemmes på flg. : Vores egen tillidsmand Bo Nielsen 3F Tony Bûgel HK Poul-Erik Frem Rasmussen Metal   VIGTIGT ! VIGTIGT !. NÅR MAN ELEKTRONISK ER INDE PÅ STEMMESEDDEL ER DET VIGTIGT AT DER SÆTTES 3 “FLUEBEN” INDEN DER TRYKKES …

Valg til SGH bestyrelse Læs mere »

For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Eks. 10dec. 2013 Kollegaer som i løbet af året, enten allerede er blevet trukket eller har fået en mail omhandlende at de trækkes i løn, p.g.a. for meget udbetalt løn / overtidstillæg m.m. bedes komme på klubkontoret med en lønseddel eller den mail, hvor firmaet varsler et træk. ( evt videresend mailen til …

For meget udbetalt løn Læs mere »

Nyvalg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013 Bo Nielsen 29 år i SAS Tillidsmand Ekspeditions Arbejdernes Klub 2005 -nu Faglig tillidsvalgt i Eks. Arb. Klub 2008 – nu Tillidsmand 2011- nu Medarbejder repræsentant suppleant i SAS 2014 Medarbejder repræsentant i SAS Ønsker at repræsenterer samtlige personalegrupper i SGH nyoprettede selskab SGH DK. Kollegaernes repræsentation i selskabets …

Nyvalg til SGH bestyrelse Læs mere »

ID billet rettigheder

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013 Vedr. ID rettigheder SAS har angiveligt adspurgt samtlige flyselskaber, om Swissports delvise køb af SGH DK har konsekvenser for SAS medarbejdernes ID billet rettigheder. Vi har informationer om, at 16 flyselskaber har taget forbehold mod aftalen omkring gensidige ID billet rettigheder. Ved adskillige møder i bl.a. SU og HSU, …

ID billet rettigheder Læs mere »

VALG og VIN

Eks. Arb. Klub 2 december 2013 VALG OG VIN slutter den 13 december kl. 12.00 Stemmeudvalget er på klubkontoret alle hverdage 11-13 ( Onsdage 11-16 ) Vin udleveres kun i dette tidsrum  

Opnormering af deltid

Eks. Arb. Klub 29 Nov. 9 deltids kollegaer kan nu midlertidig ( vinteren over ) opnormeres til 100% på fast aften. (SAS sender mail ud om dette om kort tid, hvorefter man søger, på normal vis) Udover det, er der fundet 8 kollegaer på 42%, der opnormeres til 75%, på ABC skift, fast aften, ligeledes vinteren over. …

Opnormering af deltid Læs mere »

Uddannelse / Merit

Eks. Arb. Klub 28 november Henrik Jespersen sidder i dag Torsdag den 29 nov. og igen Onsdag den 4 Dec. begger dage kl. 9-15 på klubkontoret, med rådgivning til de kollegaer som ønsker udd. / selvvalgt udd. Vel mødt.  

Stemmeudvalg

Eks. Arb. Klub. 21 Nov. Stemmeudvalget er alle hverdage på klubkontoret fra 11-13 ( onsdage 11-16 ) Ud over det er de på klubkontoret C35, Tirsdag den 26 Nov. kl 23.30 – 01.30 og igen Onsdag den 4 december kl. 23.30 – 01.30. Stemmeudvalget er hos TEC Stamholmen 29 november. Der er 5 kandidater til de …

Stemmeudvalg Læs mere »