Medarb. Rep. SGH

Eks. Arb. Klub 9 Jan. 2014

Resultatet af valg som medarbejder repræsentant i SGH bestyrelse blev at følgende 3 blev valgt:

Bo Nielsen Tillidsmand Eks. Arb. Klub

Tony Bügel Tillidsmand HK

Morten Larsen Tillidsmand Cargo Spirit