Uenighed

Eks. Arb. Klub 17 Januar 2014

Klubben har anmodet SAS om 2 såkaldte opklarende møder.

Man anmoder om ”Opklarende møder” hvis man mener at der opstået en uenighed, som i første omgang kræver en lokal forhandling, dernæst en forhandling, hvor Dansk Industri og 3 F deltager, hvis der heller ikke kan opnås enighed der, videreføres sagen til et organisations møde, hvor LO og DA er parter, opnås ikke enighed der, kan sagen videreføres til arbejdsret eller voldgift.

Sag 1 (Behandles ved et møde Torsdag den 23 Januar kl. 8.00) SAS ønsker ikke at tilbageføre Cargo fly handlingen til KR, vores påstand er at det er KR der handler SAS og deres kunder, det har vi gjort i 68 år.

Sag 2 (Behandles ved et møde Onsdag den 5 Februar kl. 14.30 ) SAS har benyttet sig af video optagelser i en personalesag uden at have fået en accept af brugen af disse optagelser fra de implicerede parter ( kollegaer ) Klubbens påstand er at der ligger klare regler for dette og at SAS har overtrådt dette.