For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Klub 8 Jan 2014

Mange kollegaer er enten blevet trukket eller er blevet varslet at de skal trækkes i løn pga. af de i 2012, fejlagtigt har fået for meget udbetalt i løn.

For de fleste af kollegaer, drejer det sig om beløb på under 2500 kr,-

Klubben har d.d. indgået flg. aftale med ledelsen:

Alle kollegaer som allerede er trukket i løn, vil få eftergivet beløb op til 2500kr,- som derved vil blive tilbageført på løn, for de kollegaer som har fået over 2500kr,- for meget udbetalt, vil de første 2500 kr,- blive eftergivet.

Grunden til aftalen er at der har været ekstraordinær mange fejl i afregningen for 2012. I aftalen indgår ikke, at man kan forvente, at for meget udbetalt løn fremover, betyder en automatisk tilbagebetaling, Aftalen danner derfor ikke det der kaldes præcedens. Ledelsen har udtalt at fremover vil det betyde at udbetales der for lidt løn, bliver det reguleret, ligesom for meget udbetalt løn vil blive krævet tilbagebetalt. Klubben udtaler at  der altid vil ligge en individuel vurdering om pengene er modtaget i ” god ” eller “ond” tro. Hvis der mod forventning fremover sker fejl i form af et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, kontaktes klubben, som kan køre sagerne individuelt