Arbejdsgrupper lukket

Klubben og deltagerne i henholdsvis Belastnings gruppen og Retfærdig fordeling gruppen har besluttet at trække sig fra de 2 grupper.

Grupperne har nu arbejdet i over et halvt år, gruppen er fremkommet med mange gode ideer. Klubben og gruppe deltagerne har ikke følt at firmaet har ført ideerne og arbejdet ud i virkeligheden, som betyder at der stadigvæk er en uretfærdig fordeling af belastningerne på dagen. Vi vil derfor ikke mere stå til ansvar for dette.

Klubben påstår nu at det er ledelsens pligt at sørge for at belastningerne fordeles ligeligt og retfærdigt og hvis det ikke sker, opfordrer vi kollegaerne til at registrerer dette og rapportere det til klubben.

Omkring Belastnings gruppen, ligger der en påtale fra Arbejdstilsynet i 1999, der udtaler at den belastning som var i 1999, ikke må være stigende. Dette forholder vi os naturligvis til.