OK for 2012/13 er startet

Eks. Arb. Klub 19 Feb. 2014.

Som bekendt valgte kollegaerne ved en afstemning at indgå et aftale og lønfrys for overenskomst perioden 2012 og 2013, under forudsætning af at vi i perioden, ikke blev frasolgt eller delvist frasolgt.

Som bekendt skete der et delvist frasalg ( 10 %) af SGH, derfor fremlagde vi i første omgang et krav om en forhandling om OK 12/13. Ledelsen fremkom med et tilbud og den 18 feb. fremlagde klubben vores ønsker og forventninger.

Forhandlingerne er derfor nu startet, og det er svært at sige hvornår dette bliver færdigt. Når og hvis der ligger et resultat, bliver der en information til kollegaerne.

Under forhandlingene vil der ikke komme oplysninger ud.

Vi går ikke i gang med ny OK for 2014- ?, før der ligger et resultat for 12/13.