Kurser / Udd.

Eks. Arb. Klub 7 feb.2014 

For flere år siden indgik vi aftaler med firmaet om Merit uddannelser og kurser, senere er der i hovedoverenskomsten kommet selvvalgt uddannelse som et tilbud.

Mange kollegaer har haft glæde af udd. / kurserne, samtidig med at det har betydet at kollegaer har kunnet beholde deres job i nedgangs tider, samt ved vores branche sæsonudsving. Det er en fordel for os og for firmaet.

MEN desværre er der nu kommet indbydelse til nogle kollegaer på en række 3 dages førstehjælps kurser, for det første står der i indbydelsen at man får en økonomisk straf / afgift hvis man ikke møder op, DET KOMMER IKKE TIL AT SKE.

Ligeledes er det vigtigt at sige at det omtalte kursus er sat til 3 dage a´7,5 time, hvis man f.eks. har 3stk 9 timer vagter, bliver det ikke modregnet i lønnen ! Timeregnskabet bliver udregnet som 3×8 timer ( betalt frokost ) dvs. at man mister 3 timer på årsregnskabet, de overenskomstmæssige regler er imidlertid sådan at hvis man har for få timer, når års timerne gøres op, bliver det ikke modregnet, derimod er det overtidsbetaling, hvis man har for mange timer. Så for at gøre en ting helt klar, det kommer ikke til at koste penge, hverken som straf eller som manglende løn, hvis man deltager i kurser.

Hvis man ikke ønsker at deltage i det indkaldte kursus, kontakter man skiften.