Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Marts 2014

Som bekendt har vi i perioder, bla. i vinterferiens ud og hjemrejse, tilladt overarbejde i KR-B.

Grunden til denne tilladelse til overarbejde har været, at der ellers ville være en voldsom øget belastning, specielt i weekenderne.

Når vi accepterer overarbejde, er det altid med et krav om at deltids kollegaerne får tilbudt mertid først.

Klubben mener ikke at vores arbejdsplads skal præges af overarbejde, derfor har vi samtidig med, tilladelsen til overarbejde, lagt et
voldsomt pres på firmaet, på at vi får flere af vores deltids kollegaer op i tid.

DETTE ER LYKKEDES  !

10 stk 75% kollegaer har nu fået tilbudt en 100% ansættelse og
23 stk 42 % kollegaer er blevet opnormeret fra 42%  til 75 %.
.
Det er vigtigt at sige at lokal aftalen i KR-B dikterer firmaet at der skal ligge en tilladelse til overarbejde af Tillidsmanden ( dog ikke en kortere mer tid på dagen )
Modsat i KR. R ( traktorafd. ) hvor lokal aftalen dikterer at firmaet blot skal informerer tillidsmanden.