Overenskomsten 12/13

Eks. Arb. Klub 27 Marts

Som tidligere nævnt er forhandlingerne omkring overenskomsten 12/13 i gang.

I denne eller næste uge, fortsætter møderækken, i forsøg på at opnå enighed.

Lige nu er det svært at sige, hvad resultatet bliver, men man kan sige, at status er, at der ikke er tale om et sammenbrud.

Vi er på den ene side ikke bekymret over at det trækker lidt ud, da vi hellere vil opnå et tilfredsstillende resultat for begge parter, end et hurtigt ”Quick fix”. På den anden side er vi opmærksom på at kollegaerne har en forventning om et resultat hurtigst muligt, set i lyset af det var kollegaerne som uden tøven, ved en Generel forsamling indgik en aftale om løn og aftalefrys i 12/13, mod at vi ikke blev solgt eller delvist solgt.

”Lang historie uden at sige ret meget 🙂 ”

Den korte udgave : Forhandlingerne fortsætter, vi fortsætter og håber på et snarligt resultat og når det er sket skal vi i gang med overenskomsten 14 og frem.