Lokal forhandlinger / opsagte aftaler

Eks. Arb. klub 16 Juli

Som bekendt er de lokale løn og aftale forhandlinger startet, som vi tidligere har nævnt har firmaet valgt, (forud for forhandlingerne), at opsige 5 lokalaftaler.

Ikke overraskende ligger vi meget langt fra hinanden og lige nu ser vi ingen gennembrud eller åbninger, derfor forudser vi mange møder og en lang tidshorisont.

Når og hvis vi når til et resultat, sætter vi traditionen tro, resultatet ud til en afstemning blandt kollegaerne. Vi planlægger at lave nogle informationer møder i 3F afd. så alle ved hvad de stemmer om.

Omkring de opsagte lokal aftaler: Der skete som bekendt det, (efter kollegaerne valgte en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse,) at firmaet valgte at udsætte varslet med en md. således at de 5 lokalaftaler, (forudsat er at der ikke aftales noget nyt ) udløber de med udgangen af september md. Hvis dette bliver resultatet, overgår man til hovedoverenskomsten.