Lokal OK og opsigelse af aftaler

Eks. Arb. Klub 18 juni

SGH ledelse har indkaldt Eks. Arb. Klub til lokal overenskomst forhandlinger første gang den 2 Juli.

Udgangspunktet har fra SGH ledelse været en opsigelse af forskellige lokalaftaler, deriblandt opsigelse af aftalen om sammensætninger og længden af forskellige vagttyper.

Vi overvejer nu og indtil den 2 Juli hvilke lokalaftaler vi ønsker at opsige, for på den måde at sikre at parterne forud for selve forhandlingerne er stillet lige.