Lokaloverenskomst ( fortsat )

Eks. Arb. Klub. 20 Juni

Meget utraditionelt vælger SGH ledelse forud for lokal overenskomst at opsige en række lokalaftaler.

Onsdag den 25 Juni afholder bestyrelsen møde og afgør her hvilke aftaler vi for vores vedkomne opsiger. Derefter sender vi information ud til alle hvad der er i spil, og hvad der skal forhandles om.

Da SGH ledelse vælger dette utraditionelle træk, (men fuldt ud legalt inden for de fagretslige regler ) har vi ikke som de foregående år kunnet tillade overarbejde, det afstedkommer uden tvivl meget trafik og belastning, derfor er det vigtigt at pointere at vi som altid overholder alle miljø og sikkerheds forskrifter og arbejde i et tempo du selv og din makker kan klare uden at der opstår skader og stress.

Bemærk i øvrigt at mertid for deltidskollegaerne op til 36 timer pr. uge ikke er at regne som overarbejde, vi anbefaler at deltidskollegaerne tager det mertid de ønsker.