Konfliktsløsnings møde uden resultat

Eks. Arb.klub 26 Juni

SGH ledelse havde idag indkaldt klubben til et konflikt løsnings møde i Dansk Industri

Klubben anbefalede ledelsen at denne skulle trække opsigelsen af de 5 opsagte lokalaftaler tilbage.

Mødet afstedkom desværre ikke et resultat, idet ledelsen fastholder opsigelsen.