Arbejdsnedlæggelse

Eks. Arb. Klub 26 juni

Kollegaerne valgte her til aften at nedlægge arbejdet, det var ikke muligt for tillidsvalgte at få kollegaerne til at genoptage arbejdet.

Kollegaernes besked til de tillidsvalgte var at man følte at ledelsens opsigelse af 5 lokalaftaler i onsdags, med et slag satte de tillidsvalgtes forhandlings muligheder bagud med 0-5. Kollegaerne konstaterede at det aldrig har været kutyme at opsige aftaler, og slet ikke som nu hvor vi står forand en lokal overenskomst forhandling og at vi som faglig klub aldrig på den måde selv løber for aftaler. Kollegaerne gjore gældende at lokale aftaler er aftaler der indgåes i god forståelse med firmaet og altid indgår som aftaler der er til fordel for begge parter, med andre ord en vilje til at tage både det søde og det sure.

Efter en aftale med firmaet om at udsætte opsigelsen af lokalaftalerne med en md. ( som derved giver os mulighed for i ro og mag at forhandle noget fornuftigt hjem, til begge parters fordel), samt et tilsagn om ansættelse af 30 nye kollegaer, gjorde udslaget at kollegaerne valgte at genoptage arbejdet kl. 21.30.

Det er vigtigt at pointere at kollegaerne udtrykte frustrationer og utryghed omkring den nuværende situation, men det var lige så vigtigt for kollegaerne at sende det budsskab at man udtrykte frustrationen netop i dag så man undgik at genere alle danske feriegæster som i den kommende weekend og næste mange weekender skal have deres ferie.