Arbejdsleder overtager vores job

Eks. Arb. Klub 25 April

Det er desværre blevet alm. kendt at div. arbejdsledere (på både rampe og hal) overtager arbejde i Eks. Arb. Klub arbejdsområde i peak periode, vi har gentagne gange gjort ledelsen opmærksom på at vi finder det uacceptabelt.

Ledelsen har givet os ret og har meddelt os at de både mundtligt og skriftligt har gjort arbejdsledere opmærksom på at det ikke er tilladt.

Den erkendelse fra ledelsens side må vi tolke således at næste gang en leder overtager vores arbejde, er det ledelsens valg og så trækker vi lidt væk og afventer til lederen er blevet færdig.