Afsigts erklæring / hensigst eklæring

Eks. Arb. Klub 14 April 2014

Bestyrelsen har i dag været i dialog med ledelsen omkring afsigtsforklaringen / hensigts erklæringen, idet der har været nogle opklarende emner, som har krævet en ”runde” til.

Ledelsen har forbeholdt sig ret til (og det har de lov til) at et resultat ikke kan meldes ud i KR, før der ligger et endeligt resultat fra alle faggrupper.

Vi er ikke langt fra hinanden og det er vigtigt at understrege at bestyrelsen er rimelig optimistiske.