Bisidder

Eks. Arb. Klub 24 januar

Husk Klubben altid tilbyder at være din bisidder ved indkaldte samtale med leder.

Hvis du er indkaldt til et møde af disiplinær karakter, foregår det altid hos HR. her vil klubben altid være tilsted som bisidder, vi har desværre eksempler på at samtaler ( omsorgsaftaler eller mundtlige advarsler ) hos egen leder, kan udvikle sig til en sag af mere disiplinær karakter, derfor kan det være en god ide at spørge din leder, når du indkaldes til en samtale, om der er risiko for at det kan ende med en disiplinær sag, er svaret ja, anbefaler vi at du tager en bisidder fra klubben med.

I sager hvor kollegaens ansættelses vilkår ændres væsentlig eller det har økonomiske konsekvenser, f.eks. flytning til et andet område, fratagelse af løngivende kompentancer, skal klubbens informeres og høres. Hvis du er i tvivl om noget, sidder vi klar i klubben med råd.