3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1
1 5 6 7

Udlicitering af groundhandling udsat

Artikel af  Journalist Ole Wugge Christensen

Udlicitering af groundhandling udsat:

Flyoperatører ånder (måske) lettede op

Nyt aktieselskab under SAS skal fremover vil stå for groundhandling i Københavns Lufthavn. Bo Nielsen og Jørgen Westerberg fra Ekspeditionsarbejderne Klub mener, at det stopper SAS’ planer om udlicitering af arbejdet i mindst et år.

Bo Nielsen og Jørgen Westerberg, formand og næstformand i Ekspeditionsarbejdernes Klub i SAS, er tilfredse med, at en aftale om dannelse af et joint venture-selskab mellem Swissport og SAS ser ud til at være udskudt. Men konstaterer også, at der fortsat er mange spørgsmål, der skal arbejdes videre med.

Forlydender siger, at Swissport kommer til at eje 10 procent af aktiekapitalen i et nydannet selskab, der tager sig af groundhandling og cargohåndtering i Københavns lufthavn.

Aktieselskabet blev dannet tidligere i år som en ny ramme om flyportørernes arbejde i lufthavnen.

Hvis det er rigtigt, betyder det, at SAS’ planer om at udlicitere flyoperatørernes arbejde i et »joint venture-selskab«, hvor SAS skulle eje 49 procent af aktionerne og Swissport 51procent, er lagt på hylden. I alt fald midlertidigt.

Arbejdet vil så foregå i SASregi – underlagt paraplyen SAS Production.

Det vil betyde, at de hensigtsaftaler, som vi har indgået med SAS, tidligst kan blive lavet om i marts 2014, siger Bo Nielsen. Han forklarer, at et strategiskifte kan skyldes, at SAS har haft bedre tid til at undersøge markedsvilkår for flyoperatørernes arbejde: Ledelsen må have fået kastet et blik i ordrebøgerne og set at vores produktivitet faktisk modsvarer de fordele, som Swissports overtagelse skulle give, siger han.

Usikkerhed om fremtid

Udskydelsen kommer efter et år, hvor ekspeditionsarbejderne har været usikre på, hvordan deres fremtid i lufthavnen skulle se ud. Alle kolleger har befundet sig i et vakuum, hvor man ikke har vidst, om man var købt eller solgt, siger Bo Nielsen. Op mod lanceringen af SAS’ store spareplan i november 2012, havde ekspeditionsarbejderne indgået en aftale med SAS, der indebar fastfrysning af løn og aftaler om arbejdsvilkår under forudsætningen at medarbejderne ikke blev solgt fra. Spareplanen i november friholdt derfor groundhandling fra nedskæringer, men opstillede til gengæld et mål om at udlicitere arbejdet. I marts 2013 blev det offentliggjort, at SAS ville lave et »joint venture«-selskab i samarbejde med Swissport.

Skepsis

Flyoperatørerne har fra starten været skeptiske over for SAS’ planer.  Vi var mildt sagt ikke begejstrede.

Vi vidste jo, at Swissport var ejet af en fransk kapitalfond, der aldrig beholder sine firmaer i mere end syv år  hvor de tre allerede er gået, siger Jørgen Westerberg. Swissport opererer ganske vist på overenskomstvilkår i Københavns lufthavn med cargo til cargo-arbejde, men med dårligere vagtplaner end os, så man ikke arbejder i faste teams og med konstant skiftende arbejdstider, siger han.

Dårlige udenlandske erfaringer

Samtidigt indhentede Ekspeditionsarbejdernes Klub information om forholdene i Swissport i resten af Europa.

I Belgien forsøgte ledelsen at ændre arbejdstidsregler med dags varsel. Det blev kun stoppet på grund af en strejke, der lukkede luftrummet, og trusler om strejke i landets havne. Viden om sådan en ledelsesstil skabte ikke begejstring for Swissport, siger Bo Nielsen.

Efterfølgende har ledelsen nok undskyldt forløbet, men det har ikke ført til udskiftning. Vi risikerede derfor at skulle underlægges samme ledelse.

Bo Nielsen og Jørgen Westerberg har også mødt kritik af arbejdsforholdene i Swissport i Barcelona, Heathrow og Dar Es Salam. Flyportørerne i Helsinki har derimod okay oplevelser med Swissport, siger Bo Nielsen. Der er medarbejderne også velorganiserede, og man har forberedt det grundigt.

Hold kæft-bolsje

Hvad har forløbet betydet for klubarbejdet blandt ekspeditionsarbejderne?

Vi er rystet godt sammen i klubben. Vi har hele tiden været enige om, at et salg ikke må betyde dårligere løn- og arbejdsvilkår, siger Bo Nielsen. Men vi er da også blevet usikre på, hvor vi har arbejdsgiverne, og om vi stadig skal arbejde i SAS. Det er ikke nogen hemmelighed, at personalebilletter betyder meget for mange af os. Når man sidder på en sydhavsø, er man glad for at arbejde i SAS. Også selv om vores arbejdsforhold er blevet presset på det sidste, siger han.

Alle kolleger har befundet sig i et vakuum, hvor man ikke har vidst, om man var købt eller solgt, siger Bo Nielsen.

Bo Nielsen og Jørgen Westerberg vil derfor være glade, hvis forlydenderne om at Swissport kun vil få 10 procent af aktierne er rigtig. – For det er vist det, man kalder et „hold kæft”-bolsje, siger Bo Nielsen.

Vi ved godt, at det er SAS, der har ledelsesretten. Det er ikke os, der ønsker en skilsmisse, men vi vil gøre, hvad vi kan for at blive i SAS-regi, siger Jørgen Westerberg.

 

Strejke i Spanien

Så sent som i lørdags indledte 900 ansatte under Swissport strejke i tre lufthavne i Spanien uden varsel om ophør – blandt andet fordi Swissport skulle have tvunget ansatte til overarbejde.

Utilfredsheden med Swissport er dermed udtalt i flere lande. Endnu mangler handlen mellem SAS og Swissport dog falde på plads herhjemme. Derfor vil SAS heller ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til de ansattes bekymringer.

»Vi ønsker ikke at kommentere på detaljerne omkring dette frasalgsprojekt. Hensigten er først og fremmest at gennemføre et salg, og derfor kan SAS heller ikke forholde sig til et scenarie, hvor fagforeningerne stiller sig på bagbenene eller ønsker at nedlægge arbejdet,« siger pressechef i SAS Trine Kromann-Mikkelsen.

Henrik Bay 3F Kastrup udtaler sig om Swissport i Berlingske ( 12 August )

se link:
http://www.business.dk/transport/sas-salg-kan-skabe-konflikt-i-kastrup

Spansk lufthavnskaos truer i weekenden
09-08-2013

Medarbejderne hos Swissport i Spanien vil indlede en strejke lørdag den 10. august. Det vil blandt andet ramme SAS i lufthavnene i Barcelona, Alicante og Valencia.

AF Ole Kirchert Christensen
Konflikten mellem handlingselskabet Swissport og den store spanske fagforening Comisiones Obreras er gået helt i hårdknude. Det betyder, at handlingmedarbejderne går i strejke fra lørdag den 10. august. I modsætning til tidligere på sommeren, hvor der var punktstrejker på udvalgte dage og tidspunkter, er der denne gang ikke varslet nogen afslutning på strejken.

Strejkerne forventes at finde sted i Barcelona-El Prat, Alicante og Valencia, mens der stadig er noget usikkerhed om, hvorvidt lufthavnen i Málaga også vil blive inkluderet.

Alene i Barcelona-El Prat lufthavnen vil strejken omfatte omkring 900 medarbejdere, hvorfor der forventes store driftsforstyrrelser. Det vil blandt andet gå ud over store selskaber som SAS, Lufthansa, Austrian, Swiss, Emirates, TAP og American Airlines.

Hos SAS oplyses det, at man forventer at gennemføre samtlige SAS-flyvninger, men at forsinkelser må påregnes. Herudover skal passagererne også forvente, at bagagen vil blive forsinket, så den ikke nødvendigvis kommer med samme fly som passagererne.

SAS flyver fra København, Stockholm og Oslo til både Alicante og Barcelona, mens det kun er Oslo, der er forbundet med Valencia i SAS-rutenettet.

Langvarig konflikt
Konflikten har varet siden november måned sidste år og resulterede tidligere på sommeren i punktstrejker. Striden drejer sig først og fremmest om arbejdsbetingelser og vagtplaner, hvor ledelsen beskyldes for konstant at ændre medarbejdernes arbejdstider og tvinge dem til at tage overarbejde i et hidtil uset omfang.

Herudover er der fra de ansattes side også krav om, at lønudviklingen i de kollektive overenskomster som minimum skal følge inflationen, hvilket tilsyneladende ikke har været tilfældet hidtil. Senest møde mellem parterne blev afholdt den 30. juli uden at det lykkedes at opnå enighed om en aftale. Derfor har hovedparten af de 2.500 Swissport-medarbejdere i Spanien nu valgt at gå i strejke.

Swissport er i øvrigt det selskab, som SAS vil etablere et joint-venture sammen med som et led i aftalen om at sælge SAS Ground Handling.

SAS-salg kan skabe konflikt i Kastrup

Af Frederik Høj Rühne, frrh@berlingske.dk 11. august 2013, 22:30

3F holder vågent øje med forhandlinger, der vil sende en del af SAS Ground Handling til bagagegiganten Swissport, og bebuder arbejdsnedlæggelse, hvis der pilles ved medlemmers løn eller arbejdsvilkår.

SAS’ frasalg

I marts underskrev SAS og Swissport en hensigtserklæring om et salg af SAS Ground Handling (SGH) Frasalget er et led i SAS store spareplan fra november sidste år Som udgangspunkt opretter SAS og Swissport et joint venture, hvor Swissport vil få 51 pct. ejerskab af SGH. På sigt skal Swissport dog overtage SGH helt. De oprindelige meldinger lød på, at handelen ville falde på plads til efteråret. Det kan dog ikke bekræftes.

Uroen ulmer hos bagagepersonalet i SAS, og det tegner måske konturerne til en ny konflikt, der tager udgangspunkt i luftfartsselskabets omstridte spareplan fra sidste år.

I disse dage forhandler SAS og verdens største handlingselskab, schweiziske Swiss­port, nemlig om at flytte SAS Ground Handling, der håndterer bagage i blandt andet Kastrup Lufthavn, over i et joint venture med schweizerne som primær ejer med 51 procent.

Det kan betyde mørkere tider for de i alt 5.500 ansatte i SAS Ground Holding, frygter deres fagforbund 3F. Selskabet er en underskudsforretning for SAS, og det kalder med al sandsynlighed på en opstramning af organisationen, som Swissport vil stå i spidsen for.

I takt med, at forhandlingerne mellem SAS og Swissport foregår, begynder de nuværende SAS-ansatte at rasle med sablerne. I Sverige har de ansatte offentligt udtrykt bekymring for ansættelsesforholdene under Swissport, og nu melder danske 3F Kastrup sig i koret af skeptikere.

Her er den kontante melding, at der under ingen omstændigheder må pilles ved lønnen – ellers er de 1.700 ansatte, der samtidig er medlemmer af 3F, klar og parat til at tage »klassiske fagforeningsmetoder i brug.«

Oversat fra fagforeningssprog: Nedlæggelse af arbejdet.

»Vi er blevet skeptiske over for Swissport. Bliver deres overtagelse en realitet, er vi selvfølgelig imødekommende, men skulle det blive nødvendigt at markere os, er vi klar til at bruge hele den danske model – heriblandt retten til at varsle konflikt – hvis der ikke kan opnås overenskomst,« siger formand for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen.

Jacob Pedersen, SAS-analytiker i Sydbank, vurderer det til at være meget sandsynligt, at de kommende medejere vil gå ind og kigge på overenskomstforhold for at revitalisere ground handling-selskabet.

»Jeg tror, der er behov for opstramninger, meget lig dem vi har set SAS gennemføre med deres kabinepersonale de senere år. Det vil være både inden for effektivitet og løn. Lønnen har jo vist sig at være højere for SAS-medarbejdere i mange år, så mon ikke det er det samme med SAS Ground Handling,« siger han.

Mindre løn, højere belastning

Men det kan der som sagt ikke være tale om.

»Lønniveauet i SAS Ground Handling er i forvejen ikke højere end hos tilsvarende firmaer i Københavns Lufthavn. Lønningerne ligger på markedsniveau for den slags arbejde, og derfor har vi ikke intentioner om at gå ned i løn,« siger 3F Kastrups formand Henrik Bay-Clausen.

I den forgangne uge har svenske fagforeningsfolk i skarpe vendinger i medierne kaldt Swissports engagement for »alarmerende«. Stemningen på den anden side af Sundet er blusset op, efter en belgisk fagforening har rapporteret om dårlige vilkår for Swissport-ansatte i lufthavnen i Bruxelles.

Meldingerne blev endda modtaget fysisk, da faglige repræsentanter fra både norske og svenske fagforeninger samt 3F Kastrup i juli holdt et orienterende møde med den belgiske fagforening ACV Transcom, der orkestrerede en fem dage lang strejke i maj som følge af utilfredshed med arbejds­vilkårene under Swissport. I en opsummerende mail sendt fra Belgien til 3F bliver flere ankepunkter listet op, heriblandt forværrede arbejds­forhold. Det drejer sig efter sigende om, at der blandt andet er blevet sat færre ansatte til at håndtere bagagen, når den skal til og fra flyene.

En effektivisering, som 3F Kastrup ikke vil anerkende, hvis den bliver relevant.

»Arbejdseffektiviteten er i forvejen høj, og der løftes rigtigt mange kilo. I teorien kunne de jo så tilføre nyt materiel til at udføre arbejdet. Men som vi efterhånden hører fra flere steder i Europa, er det ikke tilfældet. Tværtimod. Det virker som en meget gammeldags måde, de arbejder på med få folk til at udføre arbejdet,« siger formand Henrik Bay-Clausen.

Åbningsreception af klubbens flotte nye motionsrum

Åbnings reception den 8 Juli af klubbens flotte nye motionsrum på C34

motion5

Hans Beck klippede snoren, Ivan er daglig leder af motionsrum og er behjælpelig med træningsprogrammer og gode råd omkring sundhed, styrke og motion.Motionsrummet er bruger drevet, som betyder at alle giver en tørn med oprydning og afvaskning af maskiner m.m.

Ivan tilbyder massage, til trætte rygge og arme. Massage og Akupunktur, kræves ikke medlemskab af motionsklubben.

Torben tilbyder Akupunktur, laser behandling, kortbølge behandling, rygestop, diæt vejledning m.m. også her gælder det at det er for alle i KR og der kræves ikke medlemskab af motionsklubben.

Tak til fantastiske kollegaer, som har hjulpet Ivan med flytning, afmontering / montering af maskiner

motion2      motion4

motion3

motion1

Belastning og retfærdig fordeling på dagen

Det er ingen hemmelighed at vi meget tit bringer problemstillingen omkring belastningen samt fordeling på dagen op med vores ledelse.

Ledelsen erkender, (som vi opfatter det), at de aktuelle belastnings tal ikke altid er i overenstemmelse med virkeligheden, idet der ikke tages hensyn til et stadig stigende antal håndbag – maskinbyt – bagudpegnig – indgående fly med ukorekte kg på osv osv. Vi har haft nogle gode kollegaer som for klubben, igennem længere tid har indsamlet belastnings tal, som i nogle tilfælde har understøttet, de forkerte belastningstal.

Nu er det besluttet en gang for alle, at vi får de korrekte tal at arbejde ud fra, det er derfor aftalt med firmaet at der nedsættes to grupper der skal arbejde med problemstillingerne

Gruppe 1. Den korrekte belastning målt i kg / antal fly både individuel og et gennemsnit tal

Gruppe 2. Retfærdigt fordeling på dagen.

Henrik Jespersen vil være klubben´s koordinator for begge grupper.

Firmaet udpeger selv deres repræsentanter til grupperne.

Vi har indtil videre udpeget kollegaernes repræsentanter til disse to grupper, hvis du ønsker at være med i arbejdet, skal du henv. dig i klubben eller til Henrik Jespersen.

Gruppe 1 BELASTNING GRUPPEN : Søren Gaarn – Erik Sørensen – Henrik RT – Søren Hansen – Kim Viggo – Michael ( Pyrus ) Marstrand – Ole Johansson

Gruppe 2 PLANNER GRUPPEN : Bo Larsen – Kim Lind – Tom Pintos – Michael Johansson – Johnny Merkelsen – Rene Bærthelsen – Casper Christensen – Dennis Christensen – Thomas Henriksen – Lars Madsen

1 5 6 7