3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

Klubbens sommerfest

Eks. Arb. Klub 7 maj

Klubben´s årlige sommerfest afholdes i år den 29 maj fra kl. 12.00 – ? ved Nøragersmindevej 90.

Vi har garderet os mod dårligt vejr, fordi vi også råder over kulturhuset, hvis det bliver nødvendigt. Vi starter allerede kl. 12.00, så dem der skal passe butikken på aftenvagten også kan komme et smut forbi. 

Vi håber at se mange kollegaer og gerne med kone/ kærester og børn til hygge og sjov

Vi griller pølser/kyllinger, der er drikkevarer til voksne og børn, vi laver snobrøddej, som børnene kan bage.

Kryds i kalenderen. Håber vi ses.

 

HH – Lykke – Bligaard

Eks. Arb. Klub 6 maj

HH – Lykke og Bligaard i meget kraftig krydsild på Talsmænd og bestyrelses seminar. Godt gået talsmænd.

Spørgsmålene er meget relevante og talsmændene kræver svar.

 

Talsmand og Bestyrelses seminar

Eks. Arb. Klub 5 Maj 2014

Klubben afholder talsmands og bestyrelses seminar mandag og tirsdag

Dagsorden er afsigts erklæringen 12/13 og overenskomsten 2014 og frem

Hvor lang tid skal den holde 1-2-3 år ?

Hvad er kollegaernes forventninger i Kr og Øre, hvad er forventninger til de bløde værdier ?

Klubben er lukket Mandag og Tirsdag. Klubben kan kontaktes på 3232 1096, send en sms, så ringer vi op ved næste pause.

 

1 maj og kommende aktiviteter

Eks. Arb. Klub 29 April

Klubkontoret lukket Onsdag pga. bestyrelses møde.

Den 1 Maj mødes vi måske i 3F Kastrup kl. 8.00- 12.00 ?

Traditionen tro serverer 3F Kastrup morgenbrød og grill pølser – Cirkus Panik underholder  – Bente og Leif spiller – 3F Kastrup uddeler aktiv prisen – Karen Hækkerup/ Ozlem Cekic / Johanne Schmidt- Nielsen holder tale.

Bus afgang kl. 11.45 til fælledparken

Mandag og Tirsdag 5/6 maj afholder klubben talsmands og bestyrelses seminar, hvor emnet er både den gamle og nye overenskomst.

 

Arbejdsleder overtager vores job

Eks. Arb. Klub 25 April

Det er desværre blevet alm. kendt at div. arbejdsledere (på både rampe og hal) overtager arbejde i Eks. Arb. Klub arbejdsområde i peak periode, vi har gentagne gange gjort ledelsen opmærksom på at vi finder det uacceptabelt.

Ledelsen har givet os ret og har meddelt os at de både mundtligt og skriftligt har gjort arbejdsledere opmærksom på at det ikke er tilladt.

Den erkendelse fra ledelsens side må vi tolke således at næste gang en leder overtager vores arbejde, er det ledelsens valg og så trækker vi lidt væk og afventer til lederen er blevet færdig.

 

Afsigts erklæring / hensigst eklæring

Eks. Arb. Klub 14 April 2014

Bestyrelsen har i dag været i dialog med ledelsen omkring afsigtsforklaringen / hensigts erklæringen, idet der har været nogle opklarende emner, som har krævet en ”runde” til.

Ledelsen har forbeholdt sig ret til (og det har de lov til) at et resultat ikke kan meldes ud i KR, før der ligger et endeligt resultat fra alle faggrupper.

Vi er ikke langt fra hinanden og det er vigtigt at understrege at bestyrelsen er rimelig optimistiske.

 

Overenskomsten 12/13 (afsiktsforklaringen)

Eks. Arb. Klub 9 April 2014

Forhandlingerne omkring overenskomsten 12/13 ( afsikts forklaringen ) fortsatte som bekendt onsdag den 9 April, vi er nået til et resultat.

Vi har behov for de næste par dage at beregne nøjagtige konsekvenser og betydningen i kr og øre.

Disse beregninger fremlægges for bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelses møde på Mandag kl. 10 til enten en godkendelse eller forkastning.

Klubkontoret er derfor først åbent kl. 12.00 på mandag

 

Nye tiltag

Eksp. Arb. Klub 4 April 2014

Ledelsen har uden Klubben og Miljø org. viden og samarbejde, bestemt at der ved alle tilkørelser til fly skal være en vinkemand ( loader – Bånd – Trapper m.m. )

Klubben og Miljø org. hilser alle tiltag der fremmer sikkerheden velkommen, vi har umidelbart lidt svært ved at forestille os at det fremmer sikkerheden når chaufføren nu både skal fokuserer på flykrop og en vinkemand.

Et er sikkert, tilfører man nye opgaver, i en presset hverdag med høj belastning og mange bolde i luften, må vi håbe at ledelsen tilsikrer en normering, der tilsikrer at vi kan udfører opgaverne på betrykkende vis.

SAS første prioritet er sikkerhed, det gælder både flysikkerhed, men også den personlige sikkerhed, derfor opfordrer vi alle kollegaer til at have fokus på sikkerheden.

 

Aktiviteter i den kommende uge

Eks. Arb. Klub 2 April

Tirsdag den 8 April kl. 10-15 :

APPS cafe´ i 3 F Kastrup. Tidligere kasserer i klub Novia, Finn har i samarbejde med andre gode kollegaer og 3 F og forbundet arrangeret at man alle tirsdage i April md. kan få en masse af vide om Apps og smartfone, så er du lige som mig født i en periode, hvor vi af en eller anden årsag overlevede en hverdag uden facebook / tvitter og Apps, men alligevel gerne vil blive lidt klogere på mulighederne, så er det et tilbud du ikke skal gå glip af.

Onsdag den 9 April kl. 10-13 i cafe C 32

Uddannelses cafe. Henrik Kruse Jesperson vil på klubbens vegne være i cafen C32 og oplyse om mulighederne og tilbudende for selvvalgt uddannelse. Vel mødt!

Onsdag den 9 April 13-15.30 på klubkontoret

Torben Risager fra industiens pension er at finde på klubkontoret i tidsrummet 13-15. Vel mødt !

 

Nye kollegaer

Eks. Arb. Klub 1 April 2014.

Velkommen til nye kollegaer

I denne uge startede 10 deltidskollegaer og i næste uge starter endnu 10.

De er ansat på 42 % kontrakt, de er startet på skolen, men vi møder dem i produktionen med job trænere, tag rigtigt godt i mod dem.

 

RT stopper som Miljø assistent

Eks. Arb. Klub 31 Marts 2014

Miljø assistent Henrik RT, stopper som Miljø assistent den 1 April.

Kollegaerne takker Henrik RT for et super godt miljø arbejde igennem 11 År.

6 korte ord om RT skal være:

Dygtighed – grundighed – faglighed – stædighed (på den gode måde) – ordentlighed – samarbejdes evne.

RT har på fornemste måde ledet sine dygtige 23 Arbejdsmiljørepræsentanter og fået disse til at yde sit bedste til kollegaernes fordel, her i klubben har vi adskillige gange brugt RT, til at indhente viden, hvor det faglige og det miljømæssige, har fælles interesser.

RT opnåede ikke valg som AMIR, ved sidste valgperiode, hvilke er grunden til han stopper.

Arbejds miljørepræsentanterne, valgte for nylig, at dele Miljø Assistent rollen op i to halvtidsstillinger, som betød at 2 repræsentanter, var halv tid i produktionen og halv tid på kontoret. Det ser ikke ud til at firmaet fortsat ønsker denne model og da der kun ligger en aftale om en´ fuldtids assistent, går assistent rollen nu tilbage til en´fuldtidst assistent.

Arbejds miljø repræsentanterne valgte fornylig RT og Søren Gaarn i den delte assistent stilling. Da stillingen nu ændres til en´ har Søren Gaarn valgt at stille sit kandidatur til rådighed.

Derfor træder repræsentanterne, efter gældende regler, sammen den 27 maj og vælger assistent.

 

Udtalelse fra Klubben

Eks. Arb. Klub 28 Marts 2014

Ekspeditions Arbejdernes Klub udtaler

Stop social dumping i lufthavnen

Kædeansvar må være løsningen.

Vi følger sagen hvor Københavns Lufthavn har hyret Siemens til at lave det nye baggagebånd.

Siemens har brugt forskellige underleverandører, der har snydt og udnyttet udenlandske arbejdere groft.

På trods af at fagforeningerne har tegnet overenskomst og ført faglige sager, er dette svineri fortsat.

Vi kræver at Københavns Lufthavn påtager sig sit ansvar og får Siemens til at få styr på sine underleverandører. Det præcise udtryk for dette er kædeansvar.

Vi vil også følge op på og undersøge om underleverandører i vores eget firma arbejder på overenskomst.

 

Social dumpning i Kbh. Lufthavn

Eks. Arb. Klub. 27 Marts 2014

Vi acceptere ikke Social dumping i Københavns Lufthavn!

Vi konstatere at CPH fortsat vælger at bruge Simens som leverandør på bagageanlægget – vel vidende at Simens bruger Italiensk underleverandør, der bruger rumænske arbejder, som snydes groft.

Rumæneren har forhold der ligger langt fra danske forhold og dansk lovgivning, og de får en timebetaling på 7,5 Euro.

Vi ved fagforeningerne har haft flere sager med Siemens og deres tvivlsomme underleverandører. Det ved CPH alt om, og alligevel vælger man fortsat samarbejde med Siemens. Det holder ikke.

Vi vil følge sagen nøje, og vi følger andre firmaers brug af underleverandører. Og har ikke tænkt os at forholde os passivt hvis der sker gentagelser.

 Vedtaget af Lufthavnsudvalget, torsdag den 27. marts 2014

 

Overenskomsten 12/13

Eks. Arb. Klub 27 Marts

Som tidligere nævnt er forhandlingerne omkring overenskomsten 12/13 i gang.

I denne eller næste uge, fortsætter møderækken, i forsøg på at opnå enighed.

Lige nu er det svært at sige, hvad resultatet bliver, men man kan sige, at status er, at der ikke er tale om et sammenbrud.

Vi er på den ene side ikke bekymret over at det trækker lidt ud, da vi hellere vil opnå et tilfredsstillende resultat for begge parter, end et hurtigt ”Quick fix”. På den anden side er vi opmærksom på at kollegaerne har en forventning om et resultat hurtigst muligt, set i lyset af det var kollegaerne som uden tøven, ved en Generel forsamling indgik en aftale om løn og aftalefrys i 12/13, mod at vi ikke blev solgt eller delvist solgt.

”Lang historie uden at sige ret meget 🙂 ”

Den korte udgave : Forhandlingerne fortsætter, vi fortsætter og håber på et snarligt resultat og når det er sket skal vi i gang med overenskomsten 14 og frem.

 

Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Marts 2014

Som bekendt har vi i perioder, bla. i vinterferiens ud og hjemrejse, tilladt overarbejde i KR-B.

Grunden til denne tilladelse til overarbejde har været, at der ellers ville være en voldsom øget belastning, specielt i weekenderne.

Når vi accepterer overarbejde, er det altid med et krav om at deltids kollegaerne får tilbudt mertid først.

Klubben mener ikke at vores arbejdsplads skal præges af overarbejde, derfor har vi samtidig med, tilladelsen til overarbejde, lagt et
voldsomt pres på firmaet, på at vi får flere af vores deltids kollegaer op i tid.

DETTE ER LYKKEDES  !

10 stk 75% kollegaer har nu fået tilbudt en 100% ansættelse og
23 stk 42 % kollegaer er blevet opnormeret fra 42%  til 75 %.
.
Det er vigtigt at sige at lokal aftalen i KR-B dikterer firmaet at der skal ligge en tilladelse til overarbejde af Tillidsmanden ( dog ikke en kortere mer tid på dagen )
Modsat i KR. R ( traktorafd. ) hvor lokal aftalen dikterer at firmaet blot skal informerer tillidsmanden.

 

Trafikforseelser

Eks. Arb. Klub 27 feb. 2014

Det er os bekendt at CPH nu ønsker at man skriver under på en kvitering, når man efter CPH mening har lavet en trafikforseelse ! Det er man ikke forpligtiget til ! Klubben anbefaler at kollegaen ikke skriver under !

 

NYT NYT Uddannelse

Eks. Arb. Klub. 25 Februar

Hver onsdag ( indtil videre) i tidsrummet 10-14 vil der være uddannelses møde i Cafen på C32.

Kik forbi og hør om muligheder for selvvalgt uddannelse.

 

Frokost afvikling

Eks. Arb. Klub. 21 Feb.

Der findes 2 regler, når frokosten skal afvikles !

1. Frokost startes tidligst 3 timer og senest 5 timer efter indmøde !

2. Kantine/cafe skal være åben ! 

Ud over disse 2 regler skal det tilstræbes at sende kollegaerne afsted i den rækkefølge de indmøder, altså dem, der møder tidligst, går tidligst til frokost osv.

Hvis man går ind under vores aftaler her på hjemmesiden, står der korrekt, at  kollegaer på aftenvagten kan afvikle frokost allerede 2 timer efter indmøde, det var en lokalaftale der blev lavet da vi havde SQ.

Imidlertid har ledelsen den 2 marts 2011 tilkendegivet at denne 2 timers regel ikke mere er gældende, ( planner er informeret om dette på mail den 2 marts. )

Det er klart at hvis der igen kommer kunder til SGH, hvor 2 timers reglen kan smidiggøre trafik afviklingen, har firmaet mulighed for den flexibilitet, skulle dette være tilfældet vil der blive informeret særskildt om det.

Det er klart at kollegaerne i samarbejde med planneren, kan lave aftaler på dagen, der dispenserer for ovenstående. eksempelvis kan kollegaer og planneren i fælleskab aftale en ny ekstra frokost på et senere tidspunkt, ligesom planneren har mulighed for at give spisebon.

 

Apps Cafe i 3F

Eks. Arb. Klub 19 feb. 2014

Åben Apps Café hos 3F Kastrup

Din telefon kan mere end du tror!
Har du svært ved at læse og skrive?
Er du ordblind og har brug for vejledning i forhold til at finde Apps?

Du behøver dog ikke at være ordblind eller have svært ved at læse / skrive, måske er du blot interesseret i APPS og de muligheder der er, er dette tilfældet, skal du blot møde op tirsdage 13.00-16.30 ( marts og April )

Kom til åben Apps Café: Alle tirsdage i marts og april måned
mellem kl. 13.00 til 16.30

Har du brug for individuel vejledning af professionel underviser – så ring og bestil tid på 70300950 mindst 3 dage før.  

 

OK for 2012/13 er startet

Eks. Arb. Klub 19 Feb. 2014.

Som bekendt valgte kollegaerne ved en afstemning at indgå et aftale og lønfrys for overenskomst perioden 2012 og 2013, under forudsætning af at vi i perioden, ikke blev frasolgt eller delvist frasolgt.

Som bekendt skete der et delvist frasalg ( 10 %) af SGH, derfor fremlagde vi i første omgang et krav om en forhandling om OK 12/13. Ledelsen fremkom med et tilbud og den 18 feb. fremlagde klubben vores ønsker og forventninger.

Forhandlingerne er derfor nu startet, og det er svært at sige hvornår dette bliver færdigt. Når og hvis der ligger et resultat, bliver der en information til kollegaerne.

Under forhandlingene vil der ikke komme oplysninger ud.

Vi går ikke i gang med ny OK for 2014- ?, før der ligger et resultat for 12/13.

 

Arbejdsgrupper lukket

Klubben og deltagerne i henholdsvis Belastnings gruppen og Retfærdig fordeling gruppen har besluttet at trække sig fra de 2 grupper.

Grupperne har nu arbejdet i over et halvt år, gruppen er fremkommet med mange gode ideer. Klubben og gruppe deltagerne har ikke følt at firmaet har ført ideerne og arbejdet ud i virkeligheden, som betyder at der stadigvæk er en uretfærdig fordeling af belastningerne på dagen. Vi vil derfor ikke mere stå til ansvar for dette.

Klubben påstår nu at det er ledelsens pligt at sørge for at belastningerne fordeles ligeligt og retfærdigt og hvis det ikke sker, opfordrer vi kollegaerne til at registrerer dette og rapportere det til klubben.

Omkring Belastnings gruppen, ligger der en påtale fra Arbejdstilsynet i 1999, der udtaler at den belastning som var i 1999, ikke må være stigende. Dette forholder vi os naturligvis til.

 

Kurser / Udd.

Eks. Arb. Klub 7 feb.2014 

For flere år siden indgik vi aftaler med firmaet om Merit uddannelser og kurser, senere er der i hovedoverenskomsten kommet selvvalgt uddannelse som et tilbud.

Mange kollegaer har haft glæde af udd. / kurserne, samtidig med at det har betydet at kollegaer har kunnet beholde deres job i nedgangs tider, samt ved vores branche sæsonudsving. Det er en fordel for os og for firmaet.

MEN desværre er der nu kommet indbydelse til nogle kollegaer på en række 3 dages førstehjælps kurser, for det første står der i indbydelsen at man får en økonomisk straf / afgift hvis man ikke møder op, DET KOMMER IKKE TIL AT SKE.

Ligeledes er det vigtigt at sige at det omtalte kursus er sat til 3 dage a´7,5 time, hvis man f.eks. har 3stk 9 timer vagter, bliver det ikke modregnet i lønnen ! Timeregnskabet bliver udregnet som 3×8 timer ( betalt frokost ) dvs. at man mister 3 timer på årsregnskabet, de overenskomstmæssige regler er imidlertid sådan at hvis man har for få timer, når års timerne gøres op, bliver det ikke modregnet, derimod er det overtidsbetaling, hvis man har for mange timer. Så for at gøre en ting helt klar, det kommer ikke til at koste penge, hverken som straf eller som manglende løn, hvis man deltager i kurser.

Hvis man ikke ønsker at deltage i det indkaldte kursus, kontakter man skiften.

 

Flytning af opholdstuer

Eks. Arb. Klub 4 feb. 2014

Den midlertidige flytning af opholdsrumene fra C 10 – 26 og bagerhold til C32, bærer præg af dårlig planlægning. Man har hovedløst flyttet alt fra de 3 stuer, (borde, stole og skabem.m.) til C 32.

Man har ikke planlagt eller forsøgt at samarbejde med klubben og kollegaerne om et smidigt flyt.

SAS har en officiel rygepolitik, der åbner mulighed for at kollegaer kan ryge, hvis det kan gøres uden at genere andre, rygekabinen på C 32 er imidlertig blevet flyttet samme dag som indflytningen er sket.

Klubben har spurgt ledelsen hvor man nu skal ryge ? de henviser til containeren ved hallen. Hvordan ledelsen har tænkt sig at det praktisk er muligt, rent tidsmæssigt, må stå hen i det uvisse.

Den 3 februar meddelte firmaet at når renoveringen er overstået om nogle måneder, må der ikke mere ryges på C 10, dette har ledelsen også besluttet, uden et samarbejde med klub og kollegaer.

 

Bisidder

Eks. Arb. Klub 24 januar

Husk Klubben altid tilbyder at være din bisidder ved indkaldte samtale med leder.

Hvis du er indkaldt til et møde af disiplinær karakter, foregår det altid hos HR. her vil klubben altid være tilsted som bisidder, vi har desværre eksempler på at samtaler ( omsorgsaftaler eller mundtlige advarsler ) hos egen leder, kan udvikle sig til en sag af mere disiplinær karakter, derfor kan det være en god ide at spørge din leder, når du indkaldes til en samtale, om der er risiko for at det kan ende med en disiplinær sag, er svaret ja, anbefaler vi at du tager en bisidder fra klubben med.

I sager hvor kollegaens ansættelses vilkår ændres væsentlig eller det har økonomiske konsekvenser, f.eks. flytning til et andet område, fratagelse af løngivende kompentancer, skal klubbens informeres og høres. Hvis du er i tvivl om noget, sidder vi klar i klubben med råd.

 

Cargo fly til KR

Eks. Arb. Klub 23 Jan

D.D. er der indgået flg aftale med ledelsen : Cargo flyhandlingen ( iøjeblikket Emirates og Korean ) tilbageføres til Ekspeditions Arbejdernes arbejdsområde. Skulle der inden den 31 Marts tilgå SGH nye kunder, handles de fra første dag af Eks. Arb.

 

Uenighed

Eks. Arb. Klub 17 Januar 2014

Klubben har anmodet SAS om 2 såkaldte opklarende møder.

Man anmoder om ”Opklarende møder” hvis man mener at der opstået en uenighed, som i første omgang kræver en lokal forhandling, dernæst en forhandling, hvor Dansk Industri og 3 F deltager, hvis der heller ikke kan opnås enighed der, videreføres sagen til et organisations møde, hvor LO og DA er parter, opnås ikke enighed der, kan sagen videreføres til arbejdsret eller voldgift.

Sag 1 (Behandles ved et møde Torsdag den 23 Januar kl. 8.00) SAS ønsker ikke at tilbageføre Cargo fly handlingen til KR, vores påstand er at det er KR der handler SAS og deres kunder, det har vi gjort i 68 år.

Sag 2 (Behandles ved et møde Onsdag den 5 Februar kl. 14.30 ) SAS har benyttet sig af video optagelser i en personalesag uden at have fået en accept af brugen af disse optagelser fra de implicerede parter ( kollegaer ) Klubbens påstand er at der ligger klare regler for dette og at SAS har overtrådt dette.

 

Medarb. Rep. SGH

Eks. Arb. Klub 9 Jan. 2014

Resultatet af valg som medarbejder repræsentant i SGH bestyrelse blev at følgende 3 blev valgt:

Bo Nielsen Tillidsmand Eks. Arb. Klub

Tony Bügel Tillidsmand HK

Morten Larsen Tillidsmand Cargo Spirit

 

For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Klub 8 Jan 2014

Mange kollegaer er enten blevet trukket eller er blevet varslet at de skal trækkes i løn pga. af de i 2012, fejlagtigt har fået for meget udbetalt i løn.

For de fleste af kollegaer, drejer det sig om beløb på under 2500 kr,-

Klubben har d.d. indgået flg. aftale med ledelsen:

Alle kollegaer som allerede er trukket i løn, vil få eftergivet beløb op til 2500kr,- som derved vil blive tilbageført på løn, for de kollegaer som har fået over 2500kr,- for meget udbetalt, vil de første 2500 kr,- blive eftergivet.

Grunden til aftalen er at der har været ekstraordinær mange fejl i afregningen for 2012. I aftalen indgår ikke, at man kan forvente, at for meget udbetalt løn fremover, betyder en automatisk tilbagebetaling, Aftalen danner derfor ikke det der kaldes præcedens. Ledelsen har udtalt at fremover vil det betyde at udbetales der for lidt løn, bliver det reguleret, ligesom for meget udbetalt løn vil blive krævet tilbagebetalt. Klubben udtaler at  der altid vil ligge en individuel vurdering om pengene er modtaget i ” god ” eller “ond” tro. Hvis der mod forventning fremover sker fejl i form af et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, kontaktes klubben, som kan køre sagerne individuelt  

 

Opnormeringer

Eks. Arb. Klub 7 Jan. 2014

Klubben arbejder i øjeblikket på forskellige fronter, for at få hævet endnu flere 75% kollegaer til 100% samt 42% kollegaer til 75%, hen over vinter/ forår.

Det var meget glædeligt at det i December lykkedes at os at få opnormeret 9 deltidskollegaer midlertidig til fuld tid på bla. fast aftenskift.

Vi arbejder på forskellige fronter og med forskellige løsnings modeller, der giver os en åbning og forventning om at vi over vinteren / Foråret kan få opnormeret endnu flere deltidskollegaer. Interesserede er velkommen på klubkontoret for at høre mere deltaljeret om disse planer.

 

Julegave i klubben

Eks. Arb. Klub 6 Jan 2014

Sidste frist for afhentning af julegave fra klubben er på fredag den 10 januar kl. 13.00

 

ID billetter og ny overenskomster

Eks.Arb.Klub 23 dec 2013

Klubben har d.d. afsendt et krav om en forhandling af overenskomsten 2011/12, samt en protest over forringelse af ID billet rettigheder til koncernledelsen.

 

Jul/ nytårs hilsen

 Eks.Arb.Klub 18 dec.2013

Klubbestyrelsen ønsker dig og din familie en god jul og et fantastisk nytår.

Hvert år de sidste 6 år har vi skrevet at det har været et hårdt år og at der venter nye udfordringer, det har været sandhed og det kommer med garanti også til at gælde næste år.

Vi siger jer tak for jeres opbakning igennem årene, sammen er vi stærke ! og ja vi er Danmarks stærkeste klub!

OG HVIS NOGEN ER I TVIVL  😈 så hedder vi Ekspeditions Arbejdernes Klub. 😈

I 2012, stemte kollegaerne, for et løn og aftale stop gældende til marts 2014, under forudsætning af at vi perioden ikke blev helt eller delvist solgt !, som bekendt er det blevet os meddelt at Swissport nu, har købt sig ind i SGH med 10 %.

Vi går derfor nu til forhandlinger med ledelsen om omkring løn og aftalefrys. Vi forventer at afslutte disse forhandlinger og traditionen tro sende det ud til afgørelse blandt alle.

Derefter starter forhandlingerne om den nye overenskomst fra marts 2014.

 

Medarbejder rep.SGH

Eks. Arb. Klub 16 dec. 2014

Medarbejder repræsentant i SGH A/S DK. bestyrelse

Valget til medarbejder repræsentant forgår i øjeblikket og indtil den 8 Januar 2014, som et valg på nettet, du har modtaget en mail, hvor man elektronisk stemmer.

Hvis du ikke har modtaget mailen eller fået den slettet, kan du rekrivere en ny hos camilla.holm@sas.dk

Eks. Arb. Klub anbefaler at du stemmer på 3 personer :

Bo Nielsen Tillidsmand Eks. Arb. Klub.

Tony Bügel HK

Poul-Erik Frem Rasmussen ( Metal )

Bemærk, når du er inde på linket til afstemningen er det vigtigt at få sat flueben i de kandidater du vælger inden der trykkes ” næste ”, når man trykker næste er valget nemlig slut.

 

Valg resultatet

Eks.Arb.Klub. 13 dec.2013

Stemmeudvalget meddeler :

Resultat af afstemningen som bestyrelses medlemmer i Ekspeditions Arbejdernes Klub :

Stemmerne fordelte sig :

Bo Larsen  388  

Claes Hansen 312                     

Michael ( Pyrus ) Marstrand 511

Michael Wilson 307

Paw Karslund 324

655 havde afgivet sin stemme. ud af 876 stemmeberettiget

Ugyldige 31

10 Blanke

De markerede navne er dermed valgt. Tillykke !

 

Valg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 10 dec. 2013

Den elektroniske afstemning er startet.

Klubben anbefaler at der stemmes på flg. :

Vores egen tillidsmand Bo Nielsen 3F

Tony Bûgel HK

Poul-Erik Frem Rasmussen Metal

 

VIGTIGT ! VIGTIGT !. NÅR MAN ELEKTRONISK ER INDE PÅ STEMMESEDDEL ER DET VIGTIGT AT DER SÆTTES 3 “FLUEBEN” INDEN DER TRYKKES “NÆSTE”. NÅR DER TRYKKES NÆSTE ER AFSTEMNINGEN AFSLUTTET.

 

For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Eks. 10dec. 2013

Kollegaer som i løbet af året, enten allerede er blevet trukket eller har fået en mail omhandlende at de trækkes i løn, p.g.a. for meget udbetalt løn / overtidstillæg m.m. bedes komme på klubkontoret med en lønseddel eller den mail, hvor firmaet varsler et træk. ( evt videresend mailen til klubben. )

Det er nemlig således at hvis beløbet er inde for en såkaldt ” bagatel ” grænse, kan firmaet ikke forlange en tilbagebetaling.

Hvornår det er bagatelgrænse kan ikke siges præsist, da det kommer an på omstændighederne.

Men vi agter at køre en såkaldt fælles fagretslig sag på disse beløb.

 

 

Nyvalg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013

Bo Nielsen 29 år i SAS Tillidsmand Ekspeditions Arbejdernes Klub 2005 -nu

Faglig tillidsvalgt i Eks. Arb. Klub 2008 – nu

Tillidsmand 2011- nu

Medarbejder repræsentant suppleant i SAS 2014

Medarbejder repræsentant i SAS

Ønsker at repræsenterer samtlige personalegrupper i SGH nyoprettede selskab SGH DK.

Kollegaernes repræsentation i selskabets bestyrelse er af aller største vigtighed, min erfaring og interesse som medarbejder repræsentant i ” store ” SAS, giver mig en mulighed for, dels at fremføre de forskellige personale gruppers problemstillinger og dels at kunne være garant for at der er et samspil mell. SAS og SGH. Igennem mit årelange arbejde som Tillidsmand har jeg et fremragende samarbejde med de faglige tillidsmænd i SGH Norge og Sverige.

Jeg anbefaler at der stemmes på :

Bo Nielsen 3F

Tony Bugge HK

Poul- Erik Frem Rasmussen Metal

 

ID billet rettigheder

Eks. Arb. Klub 9 dec. 2013

Vedr. ID rettigheder

SAS har angiveligt adspurgt samtlige flyselskaber, om Swissports delvise køb af SGH DK har konsekvenser for SAS medarbejdernes ID billet rettigheder.

Vi har informationer om, at 16 flyselskaber har taget forbehold mod aftalen omkring gensidige ID billet rettigheder.

Ved adskillige møder i bl.a. SU og HSU, har vi direkte spurgt SAS om et salg eller delvist salg har konsekvenser for aftaler og personalepolitik. Vi har fået bekræftet at et salg eller et delvist salg ingen konsekvenser har!

Vi har ligeledes ved forskellige lejligheder spurgt SAS om hvad Swissports delvise køb af SGH på 10 % betyder i kr. og øre Det har vi ikke kunnet få svar på, og vi har derfor en formodning om, at det delvise “køb” er foretaget uden der er økonomi indblandet.

At vi nu oplever, at SAS ikke kan eller vil, overholde det de klart har lovet, ser vi som et brud på aftaler og ansættelsesvilkår. Det er ligeledes bekræftet, ved vores nyeste ansættelses kontrakt, med flg .ordlyd ” De hidtil for ansættelsen gældende kollektive overenskomster og policies gælder også i SGH Denmark A/S, så virksomhedsoverdragelsen ændrer ikke ved rettigheder og pligter “. Det er naturligvis alt sammen noget vi går videre med, men det er også noget der giver bekymring om samarbejde og tillid.

Herunder en opgørelse fra SAS portalen:

ID-TRAVEL FOR ANSATTE I SAS GROUND HANDLING

Eftersom ejerforholdet i SGH nu har forandret sig fra 01NOV2013 så at SAS ejer 90% af SGH, har SAS været forpligtiget til at tilspørge alle fremmede luftfartsselskaber (OAL) som SAS har ID billet aftaler med, og som med automatik gælder alle 100% ejede datterselskaber, hvorvidt respektive aftaler kan gælde også for SGH.  

Desværre har alle OAL endnu ikke svaret, og vi er stadig i dialog med visse OAL som er usikre på hvilken policy de vil følge. Vi kommer derfor til efterfølgende at justerer på informationen så snart vi har besked fra de respektive selskaber.

Punkt 1

Indtil videre kan vi dog glæde os over at ansatte i SGH fortsat kan benytte ID-Travel på følgende OAL:  

Adria Airways JP
Aegean Airlines A3
Aer Lingus EI
Aerolineas Argentinas AR
Aeromexico AM
Air Baltic BT
Air Caraibes TX
Air Greenland GL
Air Inuit 3H
Air Namibia SW
Air New Zealand NZ
Air Tran FL
ANA All Nippon NH
Arkia IZ
Allegiant G4
Atlantic Airways RC
Austrian Airlines OS
Bearskin Airlines JV
Brussels Airlines SN
Canadian North 5T
Cayman Airways KX
Condor DE
Corsair SS
Croatia Airlines OU
CSA Czech Airlines OK
Danish Air Transport DX
Darwin F7
Delta Airlines DL
El Al LY
Emirates EK
ERA Aviation 7H
Estonian OV
Ethiopian Airlines ET
Etihad EY
First Air 7F
Germanwings 4U
GOL G3
Gulf Air GF
Hawaiian Airlines HA
HOP  A5
Iberia IB
Icelandair FI
Jetblue B6
LOT Polish Airlines LO
Lufthansa LH
Luxair LG
Malaysia Airlines MH
Malmö Aviation TF
MEA Middle East Airlines ME
Meridiana IG
MESA Airlines YV
Nextjet 2N
Porter Airlines PD
Qantas QF
SATA International S4
Scenic Airlines YR
Southwest Airlines WN
Swiss LX
TAM Linhas Aereas  JJ
TAP Portugal TP
Thai Airways International TG
TUIFly X3
Turkish Airlines TK
Virgin America VX
Vueling Airlines VY
Westjet WS
XL Airways SE

Punkt 2
De OAL som har meddelt SAS at de desværre ikke kan inkludere SGH for ID Travel er:

Air Berlin AB
Air Calin SB
Air Europa UX
Air France AF
Air Malta KM
Alitalia AZ
American Airlines AA
Cathay Pacific CX
Dragonair KA
Finnair AY
Kenya Airways KQ
KLM KL
Oman Air WY
South African Airways SA
US Airways
Virgin Atlantic VS

De selskaber tilbyder ikke ID-Travel til ansatte i egne datterselskaber, med mindre de selv ejer 100% af selskabets aktier, og kan derfor ikke inkludere andre luftfartsselskabers delejede datterselskaber.

VALG og VIN

Eks. Arb. Klub 2 december 2013

VALG OG VIN slutter den 13 december kl. 12.00

Stemmeudvalget er på klubkontoret alle hverdage 11-13 ( Onsdage 11-16 )

Vin udleveres kun i dette tidsrum

 

Opnormering af deltid

Eks. Arb. Klub 29 Nov.

9 deltids kollegaer kan nu midlertidig ( vinteren over ) opnormeres til 100% på fast aften.

(SAS sender mail ud om dette om kort tid, hvorefter man søger, på normal vis)

Udover det, er der fundet 8 kollegaer på 42%, der opnormeres til 75%, på ABC skift, fast aften, ligeledes vinteren over.

COD 12 timers skal supleres med 4 kollegaer.

 

Nye Lærlinge

Eks.Arb. Klub 28 nov. 2013

10 Lærlinge kollegaer startede i november md. Velkommen

Tag godt imod vores nye kollegaer.

lærlinge

 

Uddannelse / Merit

Eks. Arb. Klub 28 november

Henrik Jespersen sidder i dag Torsdag den 29 nov. og igen Onsdag den 4 Dec. begger dage kl. 9-15 på klubkontoret, med rådgivning til de kollegaer som ønsker udd. / selvvalgt udd. Vel mødt.

 

Stemmeudvalg

Eks. Arb. Klub. 21 Nov.

Stemmeudvalget er alle hverdage på klubkontoret fra 11-13 ( onsdage 11-16 )

Ud over det er de på klubkontoret C35,

Tirsdag den 26 Nov. kl 23.30 – 01.30 og igen

Onsdag den 4 december kl. 23.30 – 01.30.

Stemmeudvalget er hos TEC Stamholmen 29 november.

Der er 5 kandidater til de 3 pladser, derfor skal der sættes 3 stemmer på stemmesedlen, der kan vælges mell. :

 Bo Larsen ( nuværende bestyrelses medlem )

Claes Hansen ( ny kandidat )

Michael ( Pyrus ) Marstrand ( nuværende bestyrelses medlem )

Michael Wilson ( ny kandidat )

Paw Karslund ( nuværende bestyrelses medlem )

 

Rate eller Alderspension

Eks. Arb. Klub 20 Nov.

Kapitalpensionen stoppede 1 Jan. 2013, Beløbet på ca. 1915 Kr,- pr.md. betales stadigvæk af  SAS, men hvis man ikke har oprettet en ny konto, f.eks. ratepension / alderpension , flyder pengene rundt i ingemansland og kan ikke tilfalde den enkelte.

Ca. 100 kollegaer har nu modtaget et brev fra lønningskontoret, med en opfordring til at oprette en af ovenstående konto former.

Torben Risager vil igen være at finde på klubkontoret den 27 november kl. 11-14, med råd og dåd.

 

Valg til bestyrelsen

Eks. Arb. Klub 15 november

Valget til de 3 bestyrelses pladser i Eks. Arb. bestyrelse er i gang.

I samme tidsrum udleveres den traditionelle julegave fra klubben.

Stemmeudvalget vil være tilstede på klubkontoret alle hverdage 11.00 -13.00 ( onsdage 11.00 -16.00 )

Stemmeudvalget vil besøge natholdet og TEC i valg perioden.

Der er 5 kandidater til de 3 pladser, derfor skal der sættes 3 stemmer på stemmesedlen, der kan vælges mell. :

 

Bo Larsen ( nuværende bestyrelses medlem )

Claes Hansen ( ny kandidat )

Michael ( Pyrus ) Marstrand ( nuværende bestyrelses medlem )

Michael Wilson ( ny kandidat )

Paw Karslund ( nuværende bestyrelses medlem )

 

2 ekstra strenge på aftenholdet

Eks. Arb. Klub 13 Nov. 2013

I gennem længere tid har klubbens tal for belastninger vist at aftenskiftet ligger omkring 20% højere i belastningen i forhold til dagskiftet.

Dette er påpeget til ledelsen ved mange lejligheder, det er derfor glædeligt at firmaet nu har lovet at der tilføres to ekstra stenge på aftenskiftet.

Disse 2 strenge ( 4 mand ) har ifølge ledelsen, med undtagelse af en´ aften, været tilført aftenskiftet i et par uger. Da disse 2 strenge ( 4 mand ) ikke nødvendigvis fysisk behøver at være tilstede på aftenholdet stue på C- fingeren, har det været svært at gennemskue hvor de er.

Derfor er det den 13 november, aftalt med ledelsen, at PM for aftenholdet, skriver firmaets aktuelle behovstal for 14 dage af gangen, på aftensholdets Lean tavle, derefter skulle man så, ved en kontrol kunne tælle sig frem til det aktuelle antal strenge i AROS.

Ikke alle stuer kan se det samlede antal strenge i AROS, men feks. på COD stuen kan man se alle AROS strenge, ligesom man kan kontakte planneren for at høre det aktuelle antal.

Klubben vil gerne kontaktes, hvis der skulle vises sig at være uregelmæssigheder i ovenstående.

 

Retfærdig fordeling på dagen

Eks. Arb. Klub 13 nov. 2013

Som tidligere nævnt er der nedsat en gruppe der har til opgave at fremkomme med et holdbart setup, for at kollegaerne kommer til at opleve en retfærdig fordeling af belastningerne på dagen.

Gruppen består af en gruppe kollegaer, samt repræsentanter for ledelsen, når man her 3 måneder efter starten spørger gruppe medlemmerne om hvordan det går, er tilbagemeldingerne positive og at man mener at der kommer noget brugbart ud af det.

Det ændrer dog ikke ved det faktum at kollegaerne endnu ikke har set nogle resultater ført ud på vagten, det er absolut nødvendigt at alle kommer til at opleve at der snart sker nogle tiltag fra gruppens side.

 

Valg og Julevin

Eks. Arb. Klub 11 Nov. 2013

Valget til 3 bestyrelses medlemmer i Eks. Arb. Klub, starter Mandag den 18 november kl. 11.00 og slutter den 9 december kl. 13.00.

Stemmeudvalget sidder på klubkontoret alle hverdage i tidsrummet 11.00 – 13.00 – onsdage 11.00 – 16.00, natholdet bliver besøgt af stemmeudvalget.

I samme tidsrum udleveres klubben´s traditionelle julevin.

Godt valg – og måske lidt tidlig —– God Jul.

 

Uddannelse / Merit

Eks. Arb. Klub 8 november 2013

Henrik Jespersen sidder på klubkontoret Tirsdag den 12 Nov. og Onsdag den 13 Nov. begge dage kl. 8.00 -16.00, med info og råd om Udd. / Merit, til dem som måtte ønske det. Vel mødt.