Bæretilladelser og ID-billetter

Klubben har i dag været til organisationsmøde med firmaet i Dansk Industri, vedrørende bæretilladelser og midlertidig fratagelse af ID-billet rettigheder, hvor vi stadig ikke kunne nå til enighed. Sagen kører nu videre i det faglige system, og der er umiddelbart ingen tidshorisont, på hvornår der foreligger en afgørelse.

Uenigheden går på at vi fastholder, at SGH ikke behøver at opsige kolleger. I vores store firma skal der plads til få kolleger uden bæretilladelse.
Firmaet er ikke enige med os.

Hilsen Pyrus-Bo og Ole