Dialog med ledelsen

Klubben er i dialog med ledelsen. Vi havde møde i dag og der er nyt møde på torsdag.
Emnerne er forskellige forhold i KR-R, bl.a. sæsonudsving og indkaldelse til/afvikling af overtid. Vi har endvidere rejst problematikken om manglende faglig tid.
Vi holder jer orienteret.