OK 17

3F Kastrup gør klar til konflikt

18-04-2017

Torsdag den 20. april kl. 12.00 offentliggører Forligsmanden afstemningsresultatet.

Vi gør klar, hvis det bliver et Nej, og konflikt bliver en realitet.

Et mæglingsforslag omfatter hele LO/DA området, og statens Forligsmand har i henhold til ”Lov om mægling i arbejdsstridigheder” – den vi i daglig tale kalder forligsmandsloven, sammenkædet afstemningerne i én afstemning.

Det er altså resultatet af de samlede afstemninger i alle forbund, der er afgørende for, om mæglingsforslaget er forkastet eller vedtaget.

For at forkaste et mæglingsforslag kræves:

1. Hvis 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Et almindeligt flertal kan forkaste mæglingsforslaget.

2. Hvis færre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen: Der skal stadig være flertal i mod, men mindst 25% af alle stemmeberettigede skal have stemt imod (altså stemt nej), for at mæglingsforslaget er forkastet.

Hvis mæglingsforslaget forkastes, vil konflikten være en realitet fra tirsdag den 25. april fra normal arbejdstids begyndelse.

Vi orienterer løbende via Facebook, Hjemmeside og mails til tillidsrepræsentanterne.

 

Som en evt. konsekvens  af et nej, skal alle sørge for at gå ind på 3F Kastrups hjemmeside og rette deres kontaktoplysninger så der vil fremgå en mailadresse. Dette er meget vigtigt, for at man kam modtage evt. konfliktunderstøttelse. Det skal gøres via  MIT 3F nede i bunden af deres forside. Der skal bruges nem-id for at klare dette.